Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра державно-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, професор

Контактна інформація: навчальний корпус, пр. Незалежності, 3, ауд. 314
e-mail: iryna.drobysh@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00


Лаборант кафедри: Волгушева Олена Леонідівна

Контактна інформація: навчальний корпус, пр. Незалежності, 3, ауд. 314
e-mail: kafedra.derzhava@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00

Загальна інформація про кафедру

1999 р. в результаті реорганізації кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін була створена кафедра загальнотеоретичних юридичних дисциплін (Наказ №11 від 29.09.1999 р.). 14 жовтня 1999 р. вона була перейменована в кафедру історії та теорії держави і права, а в березні 2005 р. її було перейменовано в кафедру державно-правових дисциплін.

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання таких навчальних курсів:

 1. Адміністративне деліктне право
 2. Адміністративне право та процес
 3. Адміністративне судочинство
 4. Адміністративне право та судочинство
 5. Актуальні проблеми конституційного права
 6. Актуальні проблеми муніципального та адміністративного права
 7. Англійська мова
 8. Англійська мова за професійним спрямуванням
 9. Банківське право 
 10. Виборче та референдумне право
 11. Дипломатичне і консульське право
 12. Доступ до інформації у правничій професії
 13. Інформаційне право
 14. Конституційне право України: система врядування
 15. Міжнародне публічне право
 16. Міжнародне право
 17. Правниче письмо англійською мовою
 18. Принципи міжнародного публічного права та міжнародного захисту прав людини
 19. Податкове право
 20. Сучасні дослідження публічного права
 21. Фінансове право

Наукова діяльність кафедри

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890), керівник – Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету “Острозька академія”. Мета НДР: дослідження актуальних проблем реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина в Україні, удосконалення механізму їх захисту; реформування органів публічної влади в контексті євроінтеграційного процесу.

При кафедрі державно-правових дисциплін діють наукові гуртки:

 • «Legal English Speaking Club» (мета: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. Керівник гуртка ст. викл. Байсан Д.В.);

 • “Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в НАТО та Європейському Союзі” (мета: розширення наукового потенціалу студентів, й формування навичок у науково-дослідній діяльності щодо співробітництва та перспектив членства України в ЄС та НАТО. Керівник к.ю.н., ст. викл. Стрельбіцька Л.Я.);

 • «Особливості адміністративної відповідальності» (мета: вивчення ролі адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності в захисті прав та свобод людини і громадянина, а також інтересів держави від протиправних посягань порушників. Керівник: ст. викл. Курганська О.В.).

З 1 вересня 2017 року на кафедрі розпочала функціонування науково-дослідна лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму, під керівництвом доктора юридичних наук, професора кафедри Дробуш Ірини Вікторівни.

Загалом на кафедрі працюють 11 викладачів, з них 8 — науковими ступенями. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях.