Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра державно-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: iryna.drobysh@oa.edu.ua
Офісні години: Понеділок – четвер: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00 

Старший лаборант кафедри: Нефедорів Христина Іванівна

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.:(03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.derzhava@oa.edu.ua
Офісні години:понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00 – 14.00 

Загальна інформація про кафедру

1999 р. в результаті реорганізації кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін була створена кафедра загальнотеоретичних юридичних дисциплін (Наказ №11 від 29.09.1999 р.). 14 жовтня 1999 р. вона була перейменована в кафедру історії та теорії держави і права, а в березні 2005 р. її було перейменовано в кафедру державно-правових дисциплін.

Кафедра забезпечує читання наступних навчальних курсів: Історія України: державно-правовий контекст, Вступ до спеціальності: основи юридичної етики та етикету, Політологія, Державне право зарубіжних країн, Іноземна мова, Юридична англійська мова, Англійська мова-2, Англійська мова для юристів, Юридична англійська термінологія, Наукова англійська мова для юристів, основи виборчого права; децентралізація публічної влади; актуальні проблеми виборчого права та виборчої системи в Україні.

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890).

При кафедрі державно-правових дисциплін діють наукові гуртки: 

  • «Legal English Speaking Club» (викладачі: Байсан Д.В.,Омельчук В.К.);
  • «Вивчення актуальних проблем сучасного державотворення в Україні» (д.ю.н.доц.Дробуш І.В.);
  • «Актуальні проблеми сучасного українського конституціалізму» (к.п.н.доц.Мартинюк Р.С.).

Мета: формування у спудеїв професійних вмінь та навичок, розкриття здібностей щодо наукового пошуку вирішень актуальних проблем сучасного державотворення; власного бачення щодо шляхів конституційного реформування, зокрема в частині децентралізації публічної влади, розширення прав місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності територіальних громад; шляхів реформування виборчої системи України; адміністративно — територіального устрою, забезпечення належної реалізації прав і свобод людини та громадянина; запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн, тощо.

З 1 вересня 2017 року на кафедрі розпочала функціонування науково — дослідна лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму, під керівництвом доктора юридичних наук, професора кафедри Дробуш І.В.

В рамках її діяльності передбачається організація та проведення наукових заходів (науково — практичних конференцій, семінарів, круглих столів, диспутів) з питань удосконалення муніципального законодавства; розробки дієвого механізму функціонування представницьких органів місцевого та регіонального самоврядування; розвитку форм участі територіальних громад в управлінні місцевими справами; шляхів підвищення ефективності усіх складових системи місцевого самоврядування на основі імплементації у муніципальну практику міжнародних стандартів місцевої демократії.

Окремим напрямом роботи є організація тісної співпраці з органами місцевого самоврядування як базового, так і регіонального рівнів; надання правової допомоги при розробці та прийнятті актів локальної нормотворчості, надання правової оцінки нормативно — правовим актам  суб'єктів органів місцевого самоврядування;  напрацювання методичних рекомендацій по питаннях добровільного  об'єднання територіальних громад, функціонування органів самоорганізації населення, реалізації різноманітних форм взаємодії територіальних громад з представницькими органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, тощо.

Загалом на кафедрі працюють 6 викладачів (в тому числі – 5 в штаті), з них 4 – з науковими ступенями.