Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра державно-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: iryna.drobysh@oa.edu.ua
Офісні години: Понеділок – четвер: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00 

Методист кафедри: Тимощук Юлія Леонтіївна

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.:(03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.derzhava@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00

Загальна інформація про кафедру

1999 р. в результаті реорганізації кафедри правничих та психолого-педагогічних дисциплін була створена кафедра загальнотеоретичних юридичних дисциплін (Наказ №11 від 29.09.1999 р.). 14 жовтня 1999 р. вона була перейменована в кафедру історії та теорії держави і права, а в березні 2005 р. її було перейменовано в кафедру державно-правових дисциплін

Кафедра забезпечує читання наступних навчальних курсів: Англійска мова, Конституційне право України: система врядуваня (1 курс); Англійська мова за професійним спрямуванням, Конституційне право України, Міжнародне публічне право (2 курс); Юридична англійська мова, Муніципальне право, Фінансове право, Дипломатичне та консульське право (3 курс); Податкове право, Адміністративне судочинство, Інформаційне право, Банківське право, Вступ до наукової англійської мови (4 курс); Юридична психологія, Юридична англійська термінологія, Актуальні проблеми адміністративного судочинства, Актуальні проблеми виборчого права та виборчої системи в Україні, Актуальні проблеми конституцйного права, Міжнародне податкове право (5 курс); Митне право, Актуальні проблеми муніципального права, Методика складання адміністративно-правових документів (6 курс).

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890).

При кафедрі державно-правових дисциплін діють наукові гуртки: 

 • «Legal English Speaking Club»(ст. викл. Байсан Д.В., викл. Омельчук В.К.);
 • «Вивчення актуальних проблем сучасного державотворення в Україні» (д.ю.н. проф. Дробуш І.В.);
 • «Актуальні проблеми сучасного українського конституціалізму» (к.п.н. доц.Мартинюк Р.С.).
 • “Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в ЄС та НАТО” (к.ю.н., ст. викл. Стрельбіцька Л.Я.)

Мета: формування у спудеїв професійних вмінь та навичок, розкриття здібностей щодо наукового пошуку вирішень актуальних проблем сучасного державотворення; власного бачення щодо шляхів конституційного реформування, зокрема в частині децентралізації публічної влади, розширення прав місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності територіальних громад; шляхів реформування виборчої системи України; адміністративно — територіального устрою, забезпечення належної реалізації прав і свобод людини та громадянина; запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн, тощо.

З 1 вересня 2017 року на кафедрі розпочала функціонування науково — дослідна лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму, під керівництвом доктора юридичних наук, професора кафедри Дробуш Ірини Вікторівни.

В рамках її діяльності передбачається організація та проведення наукових заходів (науково — практичних конференцій, семінарів, круглих столів, диспутів) з питань удосконалення муніципального законодавства; розробки дієвого механізму функціонування представницьких органів місцевого та регіонального самоврядування; розвитку форм участі територіальних громад в управлінні місцевими справами; шляхів підвищення ефективності усіх складових системи місцевого самоврядування на основі імплементації у муніципальну практику міжнародних стандартів місцевої демократії.

Окремим напрямом роботи є організація тісної співпраці з органами місцевого самоврядування як базового, так і регіонального рівнів; надання правової допомоги при розробці та прийнятті актів локальної нормотворчості, надання правової оцінки нормативно — правовим актам  суб'єктів органів місцевого самоврядування;  напрацювання методичних рекомендацій по питаннях добровільного  об'єднання територіальних громад, функціонування органів самоорганізації населення, реалізації різноманітних форм взаємодії територіальних громад з представницькими органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, тощо.

Загалом на кафедрі працюють 10 викладачів( в тому числі 7 штатних), з них 5 — з  науковими ступенями.

Склад кафедри державно-правових дисциплін

 1. Дробуш Ірина Вікторівназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор (в штаті)
 2. Байсан Діна В'ячеславівнастарший  викладач іноземної мови (в штаті)
 3. Курганська Олена Вікторівнастарший викладач (в штаті)
 4. Мартинюк Роман Станіславовичкандидат політичних наук, доцент (в штаті)
 5. Омельчук Віта Костянтинівнавикладач іноземної мови (в штаті)
 6. Скрипнюк Валентина Миколаївна доктор юридичних наук, професор (в штаті)
 7. Скрипнюк Олександр Васильович доктор юридичних наук, професор (за сумісництвом)
 8. Смокович Михайло Іванович доктор юридичних наук, доцент кафедри (за сумісництвом)
 9. Стрельбіцька Леся Ярославівна — кандидат юридичних наук, старший викладач (в штаті)
 10. Тимощук Юлія Леонтіївнавикладач-стажист іноземної мови (за сумісництвом)