Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Контактна інформація: новоакадемічний корпус НаУОА
e-mail: vasyl.popeliushko@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок-четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00-14.00


Методист кафедри: Максимчук Оксана Олексіївна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус НаУОА
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Наказ №23 від 08.04.2005 р.)

Завданнями діяльності кафедри є: реалізація навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців галузі знань: 08 Право, спеціальності: 081 Право; здійснення науково-дослідної роботи згідно із затвердженими планами та впровадження її результатів у навчальний процес; розробка та забезпечення виконання перспективних науково-дослідних тем у галузі кримінального права та процесу; проведення заходів щодо спільної діяльності з іншими ЗВО, організаціями, підприємствами; формування високих патріотичних якостей, всебічно розвинутої особистості здобувачів вищої освіти, виходячи із загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців.

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання наступних навчальних курсів: 

 1. Адвокатура України
 2. Актуальні проблеми кримінального права
 3. Актуальні проблеми кримінального процесу
 4. Виконавче провадження
 5. Запобігання корупції (англійською мовою)
 6. Засади кримінального провадження: практичний аспект
 7. Заходи забезпечення кримінального провадження
 8. Криміналістика
 9. Криміналістична експертиза документів та почерку
 10. Кримінальне право: Загальна частина
 11. Кримінальне право: Особлива частина
 12. Кримінальний процес
 13. Кримінально-виконавче право
 14. Кримінально-правова охорона власності
 15. Кримінологія
 16. Методологічні основи доказування
 17. Міжнародне співробітництво у кримінальних справах
 18. Міжнародний захист прав людини
 19. Нотаріальний процес
 20. Правове забезпечення боротьби з корупційними кримінальними правопорушеннями
 21. Практика Європейського суду з прав людини щодо України
 22. Прокуратура України
 23. Професійна етика
 24. Романо-германська та українська системи кримінального процесу
 25. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному процесі України
 26. Судова експертологія
 27. Судова риторика
 28. Судова трасологія
 29. Судове документознавство
 30. Судові та правоохоронні органи
 31. Теорія доказів

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється в рамках дослідження актуальних проблем кримінального права: ґенези, тенденцій розвитку, зв’язків з іншими галузями права, науки, якості кримінального закону та знаходить своє вираження в публікаціях у фахових наукових виданнях «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична Україна», Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» та інших.

Загалом на кафедрі працюють 10 викладачів, з них 6 із науковими ступенями. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію шляхом систематичної участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах та семінарах.

Теми наукових досліджень кафедри:

 • «Актуальні проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука» (номер державної реєстрації: 0119 U 001225), керівник – Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;
 • «Суд, прокуратура, адвокатура в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер державної реєстрації: 0119 U 001224), керівник – Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;
 • «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи в судочинстві; зарубіжний досвід» (номер державної реєстрації: 0119 U 001223), керівник – Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Основними завданнями наукової роботи кафедри є:

 • Вирішення теоретичних, практичних, правових проблем, пов'язаних із реалізацією і захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві, забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього.
 • Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження генези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконалення кримінального законодавства на основі проведених розробок.

При кафедрі постійно діють:

 1. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини акад. І. Малиновського. Керівник – д.ю.н., проф., Заслужений юрист України Попелюшко Василь Олександрович;
 2. Студентський науковий гурток “Кваліфікація кримінальних правопорушень: теорія та практика”. Керівник — викл. Хомич Тетяна Миколаївна;
 3. Науково-практичний тренінг «Криміналістика в правоохоронній діяльності». Тренер – к.ю.н., ст.викл. Гонгало Сергій Йосипович.

Партнерами кафедри кримінально-правових дисциплін є відповідні профільні кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Академії адвокатури України.