Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Завідувач кафедри: Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Контактна інформація: Навчальний корпус, просп. Незалежності, 3, ауд. 315
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua, pravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30 – 16.30

Методист кафедри: Максимчук Оксана Олексіївна
Контактна інформація: Навчальний корпус, просп. Незалежності, 3, ауд. 315
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.uapravosuddia@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30 – 16.30  

Загальна інформація про кафедру

Кафедра кримінально-правових дисциплін була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін (Наказ №23 від 08.04.2005 р.).

Її діяльність спрямована на здійснення навчальної і навчально-методичної роботи з кримінально-правових дисциплін, виховної роботи серед здобувачів вищої освіти, наукових досліджень з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує фундаментальні правові знання в галузі кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого права, адвокатури, криміналістики, кримінології. Кафедрою кримінально-правових дисциплін забезпечується викладання 24 навчальні дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.  

Партнерами кафедри кримінально-правових дисциплін є Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Одеська юридична академія», Академія адвокатури України та ін. 

На кафедрі працюють 9 викладачів (в тому числі – 7 в штаті), з них 5 – з науковими ступенями.

Завданнями кафедри кримінально-правових дисциплін є:

 • Реалізація навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців галузі знань: 08 Право, спеціальності: 081 Право;
 • Здійснення науково-дослідної роботи згідно із затвердженими планами та впровадження її результатів у навчальний процес;
 • Розробка та забезпечення виконання перспективних науково-дослідних тем у галузі кримінального права та процесу;
 • Проведення заходів щодо спільної діяльності з іншими ЗВО, організаціями, підприємствами;
 • Формування високих патріотичних якостей, всебічно розвинутої особистості здобувачів вищої освіти, виходячи із загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців. 

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється в рамках дослідження актуальних проблем кримінального права: ґенези, тенденцій розвитку, зв’язків з іншими галузями права, науки, якості кримінального закону.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри знаходить своє вираження в публікаціях у  фахових наукових виданнях «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична Україна», Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» та інших.

Спільно зі студентами Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського викладачі кафедри кримінально-правових дисциплін активно приймають участь в організації щорічних науково-практичних конференцій, засідань круглих столів на різноманітну тематику юридичного спрямування.

Основними завданнями наукової роботи кафедри є:

 • Вирішення теоретичних, практичних, правових проблем, пов'язаних із реалізацією і захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві, забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього.
 • Вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження генези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконалення кримінального законодавства на основі проведених розробок.

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 08 Право, спеціальності —  081 Право: Міжнародний захист прав людини, Професійна етика, Кримінальне право, Кримінально-виконавче право, Злочини у сфері використання ЕОМ (кіберзлочинність), Адвокатура та нотаріат України, Судові та правоохоронні органи, Засади кримінального провадження: практичний аспект, Криміналістична експертиза документів, Виконавче провадження, Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінологія, Актуальні проблеми кримінального права, Актуальні проблеми кримінального процесу, Теорія доказів, Практика Європейського суду з прав людини щодо України, Порівняльний кримінальний процес: Україна, Англія, США, Франція, ФРН, Методика складання кримінально-процесуальних документів, Методика розслідування злочинів проти особи та власності, Судове почеркознавство, Судова експертологія, Прецедентна практика Верховного Суду у кримінальних справах, Проблеми профілактики злочинів.

Сертифікатні програми

При кафедрі кримінально-правових дисциплін функціонує сертифікатна програма «Криміналістика в правоохоронній діяльності», засідання якої проводяться кожної третьої середи місяця — науковий керівник к.ю.н., доц. Гонгало Сергій Йосипович. Науковими інтересами програми є: ознайомлення студентів-правників з останніми досягненнями в галузі криміналістики; отримання теоретичних та практичних навичок щодо огляду місця події, особливостей виявлення, фіксації та вилучення доказової інформації; ознайомлення зі структурою експертних установ України та їх можливостями щодо експертно-криміналістичного дослідження різноманітних об’єктів; отримання практичних навичок роботи із засобами «польової криміналістики».

Склад кафедри кримінально-правових дисциплін

 1. Попелюшко Василь Олександрович,
  доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, зав. кафедри (в штаті)
 2. Колос Михайло Іванович,
  доктор юридичних наук, доцент (в штаті)
 3. Герасимчук Олег Павлович,
  кандидат юридичних наук, доцент, (в штаті)
 4. Гонгало Сергій Йосипович,
  кандидат юридичних наук, доцент (в штаті)
 5. Боржецька Наталія Леонідівна,
  кандидат юридичних наук, старший викладач (в штаті)
 6. Матвійчук Марія Анатоліївна,
  викладач (в штаті).
 7. Скарбарчук Олександр Григорович,
  викладач (в штаті).
 8. Бернацька Інна Михайлівна, 
  викладач (погодинно).
 9. Маєвський Павло Іванович, 
  викладач (погодинно).