Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри

Керівник – Матвійчук Марія Анатоліївна, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Контактна інформація:
Aдреса: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл.
E-mail: pravo@oa.edu.ua
Телефон: (03654) 2-39-30

Співробітники Центру:

 • Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
 • Боржецька Наталія Леонідівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
 • Максимчук Оксана Олексіївна, викладач кафедри теорії та історії держави і права

Мета роботи Центру:

Дослідження наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини академіка І. Малиновського, видатного острожанина-правника

Напрями роботи Центру:

 • дослідження біографії І. Малиновського;
 • пошук рідкісних примірників творів академіка І. Малиновського;
 • переклад робіт академіка І. Малиновського на сучасну мову, перевидання цих робіт;
 • актуалізація студентських досліджень спадщини І. Малиновського;
 • проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), присвячених пам’яті І. Малиновського, дослідженню його робіт;
 • встановлення контактів та налагодження співпраці із національними й закордонними вищими навчальними та науковими установами, в яких працював академік І. Малиновський, іншими навчальними і науково-дослідними закладами, науковці яких здійснюють дослідження праць І. Малиновського;
 • здійснення дисертаційних досліджень наукової спадщини І. Малиновського.

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.pravosuddia@oa.edu.ua  
Офісні години: понеділок – п’ятниця: 16.00-18.00.

Загальною метою діяльності Лабораторії є напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем в конкретній сфері та галузі науки.

Діяльність Лабораторії передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами НаУОА, галузевими службами та підрозділами міністерств та відомств України, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики Лабораторії.

Основними завданнями діяльності науково-дослідної лабораторії є:

Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.

Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших закладів вищої освіти.

Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.

 Основними функціями науково-дослідної лабораторії є:

Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам.

Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, слухачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних робіт. 

Діє криміналістичний полігон, основною функцією якого є надання можливості студентам отримати практичні навички застосування науково-технічних засобів слідчого (інспектора-криміналіста), використання положень криміналістичної техніки у розслідувальній діяльності.

Керівник – Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.derzhava@oa.edu.ua

Науково – дослідна лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму є осередком співпраці та взаємодії викладачів, студентів, аспірантів, які зацікавлені у поглибленому вивченні проблем сучасного етапу розвитку інституту місцевого самоврядування, еволюції його форм в контексті євро інтеграційних процесів.

Науково – дослідна лабораторія діє згідно чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про науково – технічну діяльність», Статуту Національного університету «Острозька Академія», Положення про організацію навчального процесу, Положення про Науково – дослідну лабораторію з вивчення проблем сучасного муніципалізму.

Діяльність лабораторії здійснюється за принципами рівноправності усіх суб’єктів науково – дослідницької діяльності, відкритості, прозорості, поєднання науково – дослідницької діяльності з навчальним процесом.

Науково – дослідна лабораторія функціонує на кафедрі державно – правових дисциплін під керівництвом Дробуш Ірини Вікторівни, завідувача кафедри державно – правових дисциплін, доктора юридичних наук, професора кафедри

Основні напрями діяльності Науково-дослідної лабораторії :

 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам.
 • Сприяння розвитку творчого потенціалу студентів та аспірантів НаУОА, залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних робіт.
 • Сприяння студентам у виконанні завдань виконання завдань дослідницького характеру під час проходження практики в органам місцевого самоврядування та місцевих державних адміністраціях.
 • Участь у конкурсах написання наукових робіт, підготовка наукових доповідей, повідомлень з актуальних проблем функціонування інституту місцевого самоврядування, науковий пошук шляхів їх вирішення, враховуючи основні напрями конституційної реформи в частині децентралізації публічної влади, практичної реалізації прав та свобод людини та громадянина в Україні; аналіз міжнародно – правових стандартів у сфері місцевого самоврядування та можливість запозичення зарубіжного досвіду щодо розробки ефективного механізму реалізації функцій муніципальної влади в Україні;
 • Підготовка наукових публікацій, рецензій, анотацій на опубліковані праці.
 • Підготовка та надання рекомендацій до участі в наукових конференціях, а також рекомендацій до друку наукових праць студентів та аспірантів за спеціальністю 12.00.02 після їх апробації (виступу з доповіддю відповідно до тематики статті).
 • Налагодження тісної співпраці з представниками органів місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, сприяння у процесах локальної нормотворчості, надання правової оцінки рішенням органів місцевого самоврядування, методична допомога при розробці та прийнятті статутів територіальних громад, тощо.
 • Розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.
 • Організація та проведення наукових заходів (семінарів, диспутів, круглих столів, конференцій та ін.) з проблем децентралізації влади та розвитку муніципалізму в Україні.