Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Завідувач кафедри: Блащук Тетяна Володимирівна,  кандидат юридичних наук, доцент

Контактна інформація:  центральний корпус НаУОА
тел.:   (03654) 2-39-30
e-mail:pravo@oa.edu.ua
Офісні години: четвер – п’ятниця: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00–14.00 

Методист кафедри: Марчук Наталія Леонтіївна
Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654)2-39-30
e-mail:
  kafedra.cyvilne@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00 

Загальна інформація про кафедру  

          В 2005 році  в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін була створена  кафедра цивільно-правових дисциплін (наказ №23 від 08.04.2005р.). Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці  висококваліфікованих фахівців-правознавців.       Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання цивільно-правових дисциплін та забезпечення їх навчально-методичними матеріалами.

Наукова діяльність кафедри

          Наукова робота кафедри проводиться у сфері правового регулювання цивільно-правових, корпоративних, земельних відносин, а також інших актуальних питань приватного права.

          Загалом на кафедрі працюють 7 викладачів, з них 4 — науковими ступенями. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях.

          Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав» (номер державної реєстрації: 0116U003797), керівник – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних  наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського  Національного  університету “Острозька академія”.    Мета НДР: вирішення теоретичних і практичних проблем здійснення і захисту суб'єктивних цивільних прав.

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання наступних навчальних курсів:
Авторське право,
Актуальні проблеми господарського права та процесу,
Актуальні проблеми земельного права,
Актуальні проблеми приватного права,
Актуальні проблеми трудового права, 
Актуальні проблеми цивільного права,
Альтернативне врегулювання спорів,
Біоетика з основами медичного права, 
Господарське право,
Господарський процес,
Інтелектуальна власність,
Екологічне право,
Корпоративне право,
Міжнародне торгове право,
Медичне право,
Методика складання контрактів та  процесуальних документів,
Міжнародне приватне право,
Основи права Європейського Союзу,
Правове регулювання соціального забезпечення,
Сімейне право,
Трудове право, 
Цивільне право,
Цивільний процес.

Склад кафедри  цивільно-правових дисциплін

  1. Блащук Тетяна Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (в штаті);
  2. Балацька Ольга Романівна - кандидат юридичних наук, старший викладач (в штаті);
  3. Шминдрук Ольга Федорівна - кандидат юридичних наук, старший викладач  (в штаті);
  4. Лідовець Тетяна Миколаївнастарший викладач (в штаті);
  5. Загребельний Віталій Васильовичвикладач (в штаті);
  6. Лідовець Руслан Анатолійович ― кандидат юридичних наук, доцент (за сумісництвом);
  7. Габрук Юлія Сергіївнавикладач (за сумісництвом).