Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: pravo@oa.edu.ua
Офісні години: Вівторок – четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00–14.00 

Методист кафедри: Марчук Наталія Леонтіївна
Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654)2-39-30
e-mail:
kafedra.cyvilne@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00

Загальна інформація про кафедру    

В 2005 році в результаті реорганізації кафедри спеціальних юридичних дисциплін була створена кафедра цивільно-правових дисциплін (наказ № 23 від 08.04.2005р.). Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців. Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання цивільно-правових дисциплін та забезпечення їх навчально-методичними матеріалами.

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота кафедри проводиться у сфері правового регулювання цивільно-правових, корпоративних, земельних відносин, а також інших актуальних питань приватного права.

Загалом на кафедрі працюють 5 викладачів, з них 3 — науковими ступенями. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях. 

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав» (номер державної реєстрації: 0110U000891), керівник – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних  наук, старший викладач, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін  Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету “Острозька академія”.

Мета НДР: вирішення теоретичних і практичних проблем здійснення і захисту суб'єктивних цивільних прав.

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання наступних навчальних курсів:

 • Цивільне право,
 • Сімейне право,
 • Міжнародне приватне право,
 • Екологічне право,
 • Земельне право,
 • Аграрне право,
 • Господарське право,
 • Господарський процес,
 • Право інтелектуальної власності,
 • Методика складання цивільно-процесуальних документів,
 • Страхове право,
 • Актуальні проблеми цивільного права,
 • Договірне право,
 • Основи права Європейського Союзу,
 • Актуальні проблеми господарського права та процесу,
 • Актуальні проблеми земельного права,
 • Спадкове право.

Гуртки

З метою підготовки студентів до майбутньої роботи в сфері юриспруденції  при  кафедрі функціонує студентський науковий  гурток «Клуб захисників приватних інтересів» (науковий керівник — к.ю.н., ст. викл. Лідовець Р.А.). Науковими інтересами гуртка є проблеми правового регулювання, здійснення та захисту цивільних та сімейних прав.

Формами діяльності наукового гуртка є проведення круглих столів, наукових семінарів, наукових консультацій, дебатів з актуальних проблем цивільного, сімейного, трудового та інших галузей приватного права.