Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра теорії та історії держави і права

Завідувач кафедри: Панчук Ірина Олегівна, кандидат юридичних наук, старший викладач

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30

e-mail: kafedra.teoria@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок – четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00–14.00 

Методист кафедри: Марчук Наталія Леонтіївна

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.teoria@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00 – 14.00

Загальна інформація про кафедру

         Кафедра теорії та історії держави і права була створена шляхом реорганізації кафедри державно-правових дисциплін в 2011 р.   (наказ №44 від 29.07.2011р. Про затвердження структури Інституту права ім. І. Малиновського).  Ці організаційні зміни у складі  Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського  були  зумовлені розвитком суспільно-політичних процесів в Україні. Формування правової системи України вимагало теоретичного обґрунтування нових концептів, підходів, визначення і суттєвої переоцінки державно-правових явищ. Таке завдання в першу чергу було покладене на загальнотеоретичну юридичну науку. Масштабність державо- та правотворчих процесів в Україні виділяло загальнотеоретичну підготовку майбутніх юристів, як домінуючий напрямок у підвищенні їхнього професійного рівня.  Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у забезпеченні викладання фундаментальних дисциплін та формуванні у студентів ґрунтовних знань в галузі правознавства, а також для розробки необхідної загальнотеоретичної та історико-правової бази викладання фундаментальних і професійно орієнтованих юридичних дисциплін.

         Основними завданнями кафедри є: забезпечення набуття студентами навичок, необхідних для пізнання і оволодіння юридичними дисциплінами; здійснення правового виховання студентів за допомогою навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, умінь і навичок науково-дослідної роботи; організація та проведення спеціалізованої ознайомчої практики.

Наукова діяльність кафедри

 Наукова робота кафедри проводиться у сфері дослідження і наукового забезпечення теоретико-прикладних основ  державотворення та захисту прав людини в України.

         Загалом на кафедрі працюють 6 викладачів, з них 4 з науковими ступенями. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях.

         Тема наукового дослідження кафедри: «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (номер державної реєстрації: 0112 U 007515), керівник — Ковальчук Віталій Богданович, доктор історичних наук, професор.

         Мета НДР: здійснити комплексний аналіз проблеми конституціоналізму: становище та розвиток ідеї конституціоналізму в європейській та вітчизняній політико-правовій думці.

Навчально-методична діяльність кафедри

         Кафедра забезпечує читання таких навчальних курсів: 

Актуальні проблеми конституційного права

Історія держави та права зарубіжних країн

Конституційна юстиція

Конституційне право України

Основи держави і права

Основи римського права

Теорія держави та права

Теорія правотворчості

Філософія права

Філософія: філософсько-правові вчення

Юридична практика

Гуртки     

         З метою підготовки студентів до майбутньої роботи в сфері юриспруденції  при  кафедрі функціонують студентські наукові  гуртки:  “Актуальні проблеми податкового та інформаційного права” (науковий керівник — к.ю.н., доц. Іщук С.І. ); 

“Насильство в сім’ї: українські реалії та зарубіжний досвід” (науковий керівник —  викл. Хомич Т.М.);