Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра теорії та історії держави і права

Керівництво

Завідувач кафедри: Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор

Контактна інформація: новоакадемічний корпус НаУОА
e-mail: petro.kraliuk@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок-четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00-14.00


Методист кафедри: Марчук Наталія Леонтіївна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус НаУОА
e-mail: kafedra.teoria@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра теорії та історії держави і права була створена шляхом реорганізації кафедри державно-правових дисциплін в 2011 р. (наказ №44 від 29.07.2011р. Про затвердження структури Інституту права ім. І. Малиновського). Основними завданнями кафедри є: забезпечення набуття студентами навичок, необхідних для пізнання і оволодіння юридичними дисциплінами; здійснення правового виховання студентів за допомогою навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, умінь і навичок науково-дослідної роботи; організація та проведення спеціалізованої ознайомчої практики.

При кафедрі теорії та історії держави і права діє науковий студентський гурток «Професійна культура юриста: дослідження та розвиток» (мета: дослідження специфіки формування, функціонування та розвитку професійної культури юристів як умова ефективної правової політики держави. Керівник гуртка к.ю.н., ст. викладач Панчук І.О.).

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання таких навчальних курсів:

 1. Верховенство права
 2. Історія держави та права зарубіжних країн
 3. Історія України: історія українського права
 4. Конституційне право України: права людини
 5. Теорія права
 6. Філософія: філософсько-правові вчення

Викладачі кафедри забезпечують проведення ознайомчої практики для студентів першого року навчання спеціальності 081 Право. Практика побудована у формі дистанційно-аудиторної роботи та має на меті насамперед розвиток "м'яких навичок" у майбутніх юристів. Зокрема, це навички поглибленого володіння можливостями інформаційних системам, основи інформаційної безпеки та медіаграмотності, ділового листування, застосування сучасних візуальних технологій та редакторів для спрощеного та зручного подання інформації, оволодіння інтерактивними методами роботи з аудиторією, часового та проєктного менеджменту. Усі ці навички формуються на основі тем, які є фундаментальними для розуміння права - поваги до людської гідності, недискримінації та поваги до прав людини, протидії мові ворожнечі та ін.

Тематично практика об'єднана у 5 блоків:

 1. Повага до прав людини як основа правничої професійної діяльності та взаємодії у суспільстві;
 2. Основи ділового спілкування та інформаційної грамотності;
 3. Блок “м’яких навиків”, які покращують самоорганізацію та вміння планувати;
 4. Блок взаємодії із аудиторією та правової просвіти;
 5. Основи роботи з клієнтом та зі справою.

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота кафедри проводиться у сфері дослідження і наукового забезпечення теоретико-прикладних основ державотворення та захисту прав людини в України.

Загалом на кафедрі працюють 6 викладачів, з них 3 з науковими ступенями. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях.

Тема наукового дослідження кафедри: «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (номер державної реєстрації: 0119 U 001221), керівник — Іщук Сергій Іванович, доктор юридичних наук, доцент.

Мета НДР: здійснити комплексний аналіз проблеми конституціоналізму: становище та розвиток ідеї конституціоналізму в європейській та вітчизняній політико-правовій думці.