Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КУЛЬТУРОЛОГІЯ: ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ". 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Гарант освітньої програми: Шляхова О.А., кандидат філософських наук

Мета освітньо-професійної програми: Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів гуманітарної сфери, які володіють широкою базою фахових культурологічних компетентностей, вміють ефективно їх застосовувати у проєктній діяльності під час формування команди виконавців і підрядників, бізнес плануванні та звітуванні проєктів з урахуванням правових засад у сфері культури.

Особливості ОПП:

Освітня програма спрямована на поглиблення фахових культурологічних компетентностей та вивчення особливостей проєктної діяльності у культурних інституціях різного рівня.

Особливістю програми є підготовка фахівців, які володіють міждисциплінарними навичками в формуванні, реалізації та оцінці проєктів у культурних інституціях різного рівня, що підсилюється практикою з проєктного менеджменту, виробничою практикою (інституційною) та захистом кваліфікаційного проєкту з практично-орієнтованим спрямуванням.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
19.147 Конфліктологія 3
08.343 Бізнес-планування 4
05.278 SMM та SEO технології 4
27.101 Міжкультурна комунікація 4
Цикл професійної підготовки
12.367 Правові засади проєктної діяльності у сфері культури 4
08.228 Менеджмент в культурній сфері 4
27.361 Проєктний менеджмент та фандрайзинг 5
26.193 Аналітика культури 3
26.139 Сучасні теорії культури 4
26.195 Менеджмент у сфері культурної спадщини та туризму 4
26.146 Гуманітарна експертиза 3
26.196 Сучасні культурні тренди 3
Практична підготовка
31.177 Практика з проєктного менеджменту  9
31.178 Виробнича практика (інституційна) 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
19.147 Конфліктологія 3
08.343 Бізнес-планування 4
05.278 SMM та SEO технології 4
27.101 Міжкультурна комунікація 4
Цикл професійної підготовки
12.367 Правові засади проєктної діяльності у сфері культури 4
08.228 Менеджмент в культурній сфері 4
27.361 Проєктний менеджмент та фандрайзинг 5
26.193 Аналітика культури 3
26.139 Сучасні теорії культури 4
26.195 Менеджмент у сфері культурної спадщини та туризму 4
26.146 Гуманітарна експертиза 3
26.196 Сучасні культурні тренди 3
Практична підготовка
31.177 Практика з проєктного менеджменту  9
31.178 Виробнича практика (інституційна) 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90