Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КУЛЬТУРОЛОГІЯ". 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Гарант освітньої програми: Петрушкевич Марія Стефанівна, доктор філософських наук, доцент, mariia.petrushkevych@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: поглиблено розвинути у студентів знання, уміння та навички аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної діяльності; забезпечити володіння технологіями компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.

Особливості ОПП: 

Акцент на науково-дослідній роботі фахівця культуролога, читання дисциплін з теоретичної культурології, обов’язкова дворівнева практика, зокрема науково-дослідна, педагогічна (у закладах вищої освіти).

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

26.139

Сучасні теорії культури

4

13.115

Університетські студії

4

26.133

Конфлікт в культурологічному вимірі

4

26.131

Культурна антропологія

5

 27.101

Міжкультурна комунікація

4

29.145

Європейські студії

3

Цикл професійної підготовки

 

Методологічний практикум

 

26.122

Вступ до феноменології

4

26.123

Структуралізм

3

09.107

Герменевтика

3

26.124

Соціологія культури

4

26.136

Постмодерна ситуація в культурі

4

13.120

Педагогіка вищої школи

3

Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

9

31.103

Педагогічна практика (у ЗВО)

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

66

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ

90