Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КУЛЬТУРОЛОГІЯ". 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Гарант освітньої програми: Петрушкевич Марія Стефанівна, доктор філософських наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: поглиблено розвинути у студентів знання, уміння та навички аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної діяльності; забезпечити володіння технологіями компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.

Особливості ОПП: 

Акцент на науково-дослідній роботі фахівця культуролога, читання дисциплін з теоретичної культурології, обов’язкова дворівнева практика, зокрема науково-дослідна, педагогічна (у закладах вищої освіти).

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
26.139 Сучасні теорії культури 3
26.133 Конфлікт в культурологічному вимірі 3
26.131 Культурна антропологія 3
27.101 Міжкультурна комунікація 3
Цикл професійної підготовки
26.122 Вступ до феноменології 3
09.107 Герменевтика 3
Методологічний практикум:  
26.136 Модуль 1. Постмодерна ситуація в культурі 3
26.124 Модуль 2. Соціологія культури 3
13.120 Педагогіка вищої школи 3
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 21
31.103 Педагогічна практика (у ЗВО) 9
32.103 Кваліфікаційна робота 9
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
26.139 Сучасні теорії культури 3
26.133 Конфлікт в культурологічному вимірі 3
26.131 Культурна антропологія 3
27.101 Міжкультурна комунікація 3
Цикл професійної підготовки
26.122 Вступ до феноменології 3
09.107 Герменевтика 3
Методологічний практикум:  
26.136 Модуль 1. Постмодерна ситуація в культурі 3
26.124 Модуль 2. Соціологія культури 3
13.120 Педагогіка вищої школи 3
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 21
31.103 Педагогічна практика (у ЗВО) 9
32.103 Кваліфікаційна робота 9
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90