*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО". 031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 031 Релігієзнавство

Гарант освітньої програми: Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, старший викладач, kateryna.yakunina@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі релігієзнавства. Сформувати у випускників навички розв’язувати складні науково-освітні та практичні завдання у сфері релігієзнавства, а також уміння здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Особливості ОПП: 

Програма містить елементи вивчення релігійної ситуації в Україні та світі, а також актуальних трендів розвитку сучасного релігієзнавства.

Програма поєднує вивчення релігійної складової соціальних, комунікативних, культурологічних, політичних процесів з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови.

Практичну складову підготовки здобувача освіти забезпечує дослідницька та педагогічна практики.