Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО". 031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 031 Релігієзнавство

Гарант освітньої програми: Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, старший викладач

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі релігієзнавства. Сформувати у випускників навички розв’язувати складні науково-освітні та практичні завдання у сфері релігієзнавства, а також уміння здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Особливості ОПП: 

Програма містить елементи вивчення релігійної ситуації в Україні та світі, а також актуальних трендів розвитку сучасного релігієзнавства.

Програма поєднує вивчення релігійної складової соціальних, комунікативних, культурологічних, політичних процесів з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови.

Практичну складову підготовки здобувача освіти забезпечує дослідницька та педагогічна практики.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1.Цикл загальної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 6
13.113 Педагогіка і психологія вищої школи 3
1.2.Цикл професійної підготовки
22.108 Сучасна релігійна ситуація країн світу 5
28.119 Сучасна релігійна філософія 5
26.186 Архетипний складник української народної релігійності 5
28.123 Практикум з релігійно-соціологічних досліджень 5
28.120 Релігійна символіка 5
28.121 Релігія та суспільна комунікація 5
28.124 Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослов’я 6
1.3.Практична підготовка
31.141 Педагогічна практика (асистентська) 9
31.139 Дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1.Цикл загальної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 6
13.113 Педагогіка і психологія вищої школи 3
1.2.Цикл професійної підготовки
22.108 Сучасна релігійна ситуація країн світу 5
28.119 Сучасна релігійна філософія 5
26.186 Архетипний складник української народної релігійності 5
28.123 Практикум з релігійно-соціологічних досліджень 5
28.120 Релігійна символіка 5
28.121 Релігія та суспільна комунікація 5
28.124 Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослов’я 6
1.3.Практична підготовка
31.141 Педагогічна практика (асистентська) 9
31.139 Дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1.Цикл загальної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 6
13.113 Педагогіка і психологія вищої школи 3
1.2.Цикл професійної підготовки
22.108 Сучасна релігійна ситуація країн світу 5
28.119 Сучасна релігійна філософія 5
26.186 Архетипний складник української народної релігійності 5
28.123 Практикум з релігійно-соціологічних досліджень 5
28.120 Релігійна символіка 5
28.121 Релігія та суспільна комунікація 5
28.124 Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослов’я 6
1.3.Практична підготовка
31.141 Педагогічна практика (асистентська) 9
31.139 Дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90