Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП “ЄВРОАТЛАНТИЧНІ СТУДІЇ”. 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, професор кафедри регіональних студій

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії, історії та практики міжнародних глобальних і регіональних відносин, зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій; здатних до критичного мислення і політичного аналізу, прогнозування процесів у міжнародних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем і конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у сфері зовнішніх відносин, міжнародного співробітництва, освітніх та науково-дослідних інституціях; спеціалістів, підготовлених до нових викликів у професійній діяльності в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Особливості ОПП:

Основним фокусом є вивчення головних аспектів міжнародного та регіонального співробітництва держав, втілених у інтеграційні процеси в європейському та євроатлантичному регіоні, базових пріоритетів зовнішньої політики країн Європи.

Освітня програма забезпечує глибоке студіювання регіональних відносин, методики міжнародно-політичних та країнознавчих досліджень та застосування їх на практиці, фундаментальну перекладацьку підготовку з англійської мови зі спеціалізацією в міжнародних відносинах, проєктно-орієнтоване навчання з науково-дослідницькою компонентою і проходження виробничої практики в дипломатичних установах.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
30.145 Теоретичний семінар: методика регіональних досліджень 4
29.249 Європейський Союз: архітектура внутрішньої політики 4
29.246 Актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України 4
12.171 Міжнародні системи охорони прав людини 4
29.131 Аналіз і прогнозування зовнішньої політики 4
10.323 Практикум перекладу 10
29.248 Проблеми розвитку держав євроатлантичного регіону та його периферії 5
29.245 НАТО в сучасній світовій політиці 4
29.247 США як світовий лідер: інструментарій зовнішньої політики 4
29.250 Міжнародні відносини в регіоні Середземномор’я  4
29.117 Європейський Союз у міжнародних відносинах 4
31.105 Виробнича практика 9
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
30.145 Теоретичний семінар: методика регіональних досліджень 4
29.249 Європейський Союз: архітектура внутрішньої політики 4
29.246 Актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України 4
12.171 Міжнародні системи охорони прав людини 4
29.131 Аналіз і прогнозування зовнішньої політики 4
10.323 Практикум перекладу 10
29.248 Проблеми розвитку держав євроатлантичного регіону та його периферії 5
29.245 НАТО в сучасній світовій політиці 4
29.247 США як світовий лідер: інструментарій зовнішньої політики 4
29.250 Міжнародні відносини в регіоні Середземномор’я  4
29.117 Європейський Союз у міжнародних відносинах 4
31.105 Виробнича практика 9
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90