Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КРАЇНОЗНАВСТВО". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Павлюк Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії, історії та практики міжнародних глобальних і регіональних відносин, зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, у т.ч. туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналіз, прогнозування процесів у міжнародних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем і конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у сфері зовнішніх відносин, міжнародного співробітництва, міжнародного туризму, освітніх та науково-дослідних інституціях; спеціалістів, підготовлених до нових викликів у професійній діяльності в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Особливості ОПП: 

Поглиблене вивчення методики міжнародно-політичних та країнознавчих досліджень та застосування їх на практиці, можливість проходження науково-виробничої практики  в дипломатичних установах та педагогічної (асистентської) в закладах вищої освіти.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

13.109

Методика викладання у вищій школі

3

30.118

Теоретичний семінар (Методика країнознавчих досліджень)

4

29.148

Актуальні проблеми зовнішньої політики України

4

29.128

Міжнародні системи та глобальний розвиток

4

29.150

Проблеми національної та регіональної безпеки

4

29.131

Аналіз і прогнозування зовнішньої політики

4

10.323

Практикум перекладу

10

30.119

Актуальні проблеми країнознавчих досліджень

4

29.153

Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції

4

29.151

Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

4

31.113

Науково-виробнича практика

9

31.112

Педагогічна (асистентська) практика

6

30.107

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

66

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90