Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та запровадження інновацій.

Особливості ОПП: 

Поглиблене вивчення проблем міжнародної безпеки (у т.ч. на національному та регіональному рівнях), окремих аспектів роботи в дипломатичних установах (перекладу, знання англійської мови дипломатичних документів), практичної підготовки за фахом.

Компоненти освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
Обов'язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
29.204 Публічна дипломатія 4
29.243 Методологія досліджень міжнародних відносин 5
29.128 Міжнародні системи та глобальний розвиток 5
10.323 Практикум перекладу 9
Цикл професійної підготовки
29.201 Теорія та аналіз зовнішньої політики 4
29.202 Україна у світовій політиці 4
29.244 Актуальні проблеми національної безпеки України 3
29.130 Міжнародна та європейська безпека 4
29.203 Актуальні проблеми міжнародних відносин на Середньому Сході 3
29.133 Актуальні проблеми європейської інтеграції 4
29.175 Зовнішньополітичні стратегії та доктрини 3
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 6
312.105 Виробнича практика 6
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
Обов'язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
29.204 Публічна дипломатія 4
29.243 Методологія досліджень міжнародних відносин 5
29.128 Міжнародні системи та глобальний розвиток 5
10.323 Практикум перекладу 9
Цикл професійної підготовки
29.201 Теорія та аналіз зовнішньої політики 4
29.202 Україна у світовій політиці 4
29.244 Актуальні проблеми національної безпеки України 3
29.130 Міжнародна та європейська безпека 4
29.203 Актуальні проблеми міжнародних відносин на Середньому Сході 3
29.133 Актуальні проблеми європейської інтеграції 4
29.175 Зовнішньополітичні стратегії та доктрини 3
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 6
312.105 Виробнича практика 6
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов'язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
13.109 Методика викладання у вищій школі 3
29.243 Методологія досліджень міжнародних відносин 4
29.128 Міжнародні системи та глобальний розвиток 6
10.323 Практикум перекладу 12
Цикл професійної підготовки
29.131 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики 3
29.129 Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин 4
29.244 Актуальні проблеми національної безпеки України  3
29.130 Міжнародна та європейська безпека 4
29.132 Актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході 3
29.133 Актуальні проблеми європейської інтеграції 3
Практична підготовка
31.112 Педагогічна (асистентська) практика 6
312.105 Виробнича практика 9
30.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90