Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор, alla.atamanenko@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та запровадження інновацій.

Особливості ОПП: 

Поглиблене вивчення проблем міжнародної безпеки (у т.ч. на національному та регіональному рівнях), окремих аспектів роботи в дипломатичних установах (перекладу, знання англійської мови дипломатичних документів), практичної підготовки за фахом.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

13.109

Методика викладання у вищій школі

3

30.116

Теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин)

4

29.128

Міжнародні системи та глобальний розвиток

6

29.129

Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин

4

21.101

Національна безпека України

3

10.323

Практикум перекладу

12

29.130

Міжнародна та європейська безпека

4

Цикл професійної підготовки

29.131

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики

3

29.132

Актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході

3

29.133

Актуальні проблеми європейської інтеграції

3

Практична підготовка

31.112

Педагогічна (асистентська) практика

6

31.113

Науково-виробнича практика

9

32.107

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

66

Вибіркові компоненти  ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90