Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ". 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Гарант освітньої програми: Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати поглиблені знання та практичні уміння і навички про історичне минуле України та людства, причино-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та закономірності функціонування людського суспільства, особливості формування й побутування матеріальної та нематеріальної історико-культурної спадщини.

Особливості ОПП: 

Освітня програма передбачає поглиблене вивчення актуальних питань історії України ХХ ст., теорії та методологія історії, сучасної історіографії, методики викладання у вищій школі, проходження дослідницької і педагогічної практик.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
26.188 Соціокультурний проєктний менеджмент 5
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 5
1.2. Цикл професійної підготовки
07.119 Актуальні питання історії України ХХ ст. 5
30.112 Переддипломний семінар 5
07.123 Історична пам’ять і формування політичної нації в Україні 5
07.157 Історія України в українській радянській історіографії 5
07.206 Консервація, реставрація та реконструкція в археології 5
13.109 Методика викладання у вищій школі 5
30.114 Теорія та методологія історії (теоретичний семінар) 5
1.3. Практична підготовка
31.108 Педагогічна практика 9
31.139 Дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
26.188 Соціокультурний проєктний менеджмент 5
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 5
1.2. Цикл професійної підготовки
07.119 Актуальні питання історії України ХХ ст. 5
07.120 Воєнно-політична історія України 5
07.123 Історична пам’ять і формування політичної нації в Україні 5
07.157 Історія України в українській радянській історіографії 5
07.158 Консервація та реконструкція в археології 5
13.109 Методика викладання у вищій школі 5
30.114 Теорія та методологія історії (теоретичний семінар) 5
1.3. Практична підготовка
31.108 Педагогічна практика 9
31.139 Дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
26.188 Соціокультурний проєктний менеджмент 5
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 5
1.2. Цикл професійної підготовки
07.119 Актуальні питання історії України ХХ ст. 5
07.120 Воєнно-політична історія України 5
07.123 Історична пам’ять і формування політичної нації в Україні 5
07.157 Історія України в українській радянській історіографії 5
07.158 Консервація та реконструкція в археології 5
13.109 Методика викладання у вищій школі 5
30.114 Теорія та методологія історії (теоретичний семінар) 5
1.3. Практична підготовка
31.108 Педагогічна практика 9
31.139 Дослідницька практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90