Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП “ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Гарант освітньої програми: Зубарєва Марія Анатоліївна, кандидат наук зі соціальних комунікацій, доцент кафедри інформаційно-документних комунікацій Національного університету «Острозька академія»

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати висококваліфікованих фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють системними та інноваційними знаннями, уміннями їх практичного застосування, здатні легко адаптуватися до нових професій, самостійно проводити науково-дослідницьку діяльність в інформаційній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти.

Особливості ОПП:

Формування та розвиток професійних компетентностей для здійснення діяльності в галузі культури і мистецтва. Поглибити здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації рідною та іноземними мовами.

Інтеграція фахової підготовки в галузі інформаційної справи та документних ресурсів з інноваційною, науково-дослідницькою, пошуковою аналітичною діяльністю.

Поглиблене вивчення англійської мови за професійним спрямуванням.

15% обов’язкових дисциплін професійної підготовки читаються англійською мовою.

Науково-дослідна, виробнича практики.

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційні робота) Кількість
кредитів
Обов'язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.247 Наукове спілкування англійською мовою 6
30.146 Методологія науково-дослідної роботи у сфері інформаційно-аналітичної діяльності 5
27.321 Аналіз та візуалізація відкритих даних 4
27.322 Інформаційна політика в умовах глобалізації 4
Цикл професійної підготовки
27.348 Інформаційно-документаційне забезпечення управління 5
27.349 Аналітична культура та управлінські рішення 4
27.193 Медіаграмотність для фахівців з інформаційної та бібліотечної справи 4
27.323 Integrated Marketing Communications in Information Activities 4
27.324 Стратегічне управління інформаційно-комунікативними процесами 5
27.350 Комунікативний менеджмент: практикум 4
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 9
31.121 Переддипломна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОП
Вибіркові навчальні дисципліни 24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційні робота) Кількість
кредитів
Обов'язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.247 Наукове спілкування англійською мовою 6
30.146 Методологія науково-дослідної роботи у сфері інформаційно-аналітичної діяльності 5
27.321 Аналіз та візуалізація відкритих даних 4
27.322 Інформаційна політика в умовах глобалізації 4
Цикл професійної підготовки
27.348 Інформаційно-документаційне забезпечення управління 5
27.349 Аналітична культура та управлінські рішення 4
27.193 Медіаграмотність для фахівців з інформаційної та бібліотечної справи 4
27.323 Integrated Marketing Communications in Information Activities 4
27.324 Стратегічне управління інформаційно-комунікативними процесами 5
27.350 Комунікативний менеджмент: практикум 4
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 9
31.121 Переддипломна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент 66
Вибіркові компоненти ОП
Вибіркові навчальні дисципліни 24
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90