Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА". 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Гарант освітньої програми: Зубарєва Марія Анатоліївна, кандидат наук зі соціальних комунікацій, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють системними та інноваційними знаннями, уміннями їх практичного застосування, здатні легко адаптуватися до нових професій, самостійно проводити науково-дослідницьку діяльність в інформаційній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти.

Особливості ОПП: 

Інтеграція фахової підготовки у галузі інформаційної справи та документних ресурсів з інноваційною, науково-дослідницькою, пошуковою аналітичною діяльністю.

Поглиблене вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. 

30% обов’язкових дисциплін професійної підготовки читаються англійською мовою.

Науково-дослідна, асистентська практики.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційні робота)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

10.247

Наукове спілкування англійською мовою

7

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

5

27.321

Аналіз та візуалізація відкритих даних

4

08.116

Сталий розвиток суспільства

4

Цикл професійної підготовки

27.322

Інформаційна політика в умовах глобалізації

4

30.123

Методологія науково-дослідної роботи у сфері соціальних комунікацій

5

27.193

Media Literacy for Library and Information Professionals

4

27.323

Integrated Marketing Communications in Information Activities

4

27.324

Стратегічне управління інформаційно-комунікаційними процесами

5

27.325

Практикум: спічрайтинг та копірайтинг

3

Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

9

31.120

Асистентська практика

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент

66

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційні робота)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

10.247

Наукове спілкування англійською мовою

7

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

5

27.321

Аналіз та візуалізація відкритих даних

4

08.116

Сталий розвиток суспільства

4

Цикл професійної підготовки

27.322

Інформаційна політика в умовах глобалізації

4

30.123

Методологія науково-дослідної роботи у сфері соціальних комунікацій

5

27.193

Media Literacy for Library and Information Professionals

4

27.323

Integrated Marketing Communications in Information Activities

4

27.324

Стратегічне управління інформаційно-комунікаційними процесами

5

27.325

Практикум: спічрайтинг та копірайтинг

3

Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

9

31.120

Асистентська практика

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент

66

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90