Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ". 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071  Облік і оподаткування

Гарант освітньої програми: Мамонтова Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у сферах обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління господарюючими суб'єктами; здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі обліку та оподаткування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Особливості ОПП: 

Поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю та науковим пізнанням. Студенти проходять переддипломну практику, під час якої на практиці закріплюють навички організації обліку і оподаткування, та формулювання стратегічних управлінських рішень. Наявність науково-дослідної практики сприяє розвитку вмінь застосовувати наукові методи для обґрунтування перспектив обліку та оподаткування.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
1. Обов'язкові компоненти ОПП
1.1 Цикл загальної підготовки
08.364 Фінанси в глобальній економічній системі 3
08.257 Фінансова діяльність та інноваційний розвиток підприємства 3
12.220 Інтелектуальна власність 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
Всього за циклом 12
1.2 Цикл професійної підготовки
08.421 Фінансовий аналіз 4
08.358 Фінансовий менеджмент і контролінг 5
08.422 Організація бухгалтерського обліку  5
08.359 Податкові розрахунки і звітність 5
08.420 Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу 3
08.449 Облік і звітність за міжнародними стандартами 4
08.448 Стратегічний управлінський облік 3
08.203 Організація і методика аудиту 4
Всього за циклом 33
1.3 Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.107 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Підсумкова атестація
Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньої програми 90

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
1. Обов'язкові компоненти ОПП
1.1 Цикл загальної підготовки
08.364 Фінанси в глобальній економічній системі 3
08.257 Фінансова діяльність та інноваційний розвиток підприємства 3
12.220 Інтелектуальна власність 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
Всього за циклом 12
1.2 Цикл професійної підготовки
08.421 Фінансовий аналіз 4
08.358 Фінансовий менеджмент і контролінг 5
08.422 Організація бухгалтерського обліку  5
08.359 Податкові розрахунки і звітність 5
08.420 Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу 3
08.449 Облік і звітність за міжнародними стандартами 4
08.448 Стратегічний управлінський облік 3
08.203 Організація і методика аудиту 4
Всього за циклом 33
1.3 Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.107 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Підсумкова атестація
Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньої програми 90

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
1. Обов'язкові компоненти ОПП
1.1 Цикл загальної підготовки
08.364 Фінанси в глобальній економічній системі 3
08.257 Фінансова діяльність та інноваційний розвиток підприємства 3
12.220 Інтелектуальна власність 3
10.352 Іноземна мова професійної комунікації 3
Всього за циклом 12
1.2 Цикл професійної підготовки
08.421 Фінансовий аналіз 4
08.358 Фінансовий менеджмент і контролінг 5
08.422 Організація бухгалтерського обліку  5
08.359 Податкові розрахунки і звітність 5
08.420 Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу 3
08.449 Облік і звітність за міжнародними стандартами 4
08.448 Стратегічний управлінський облік 3
08.203 Організація і методика аудиту 4
Всього за циклом 33
1.3 Цикл практичної підготовки
31.106 Практика науково-дослідна 6
31.121 Практика переддипломна 9
32.107 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом 21
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Підсумкова атестація
Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньої програми 90