Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА". 051 Економіка

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 051 Економіка

Спеціальність: 05 Соціальні та поведінкові науки

Гарант освітньої програми: Аверкина Марина Федорівна, доктор економічних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані із функціонуванням економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі інформаційних технологій та економіко-математичного моделювання у поєднанні з відповідним рівнем знань англійської мови за адаптованими до умов спеціальності програмами.  

Магістранти проходять переддипломну практику, що формує професійні уміння і навички застосування методів та інструментарію економіко-математичного моделювання для аналізу, прогнозування та управління діяльністю підприємства, самостійної роботи на різних етапах створення/використання інформаційних систем, а також науково-дослідну практику, яка забезпечує набуття досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми із економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, розширенні професійних знань, отриманих в процесі навчання, і формування практичних навичок ведення самостійної наукової роботи.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитивів

Обов'язкові компоненти ОПП

1.      Цикл загальної підготовки

08.292

Прийняття управлінських рішень (Management decision making)

6

30.127

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

3

19.161

Економічна психологія

3

Всього за циклом

11

2.               Цикл професійної підготовки

08.522

Інтелектуальні технології моделювання у прийнятті рішень

4

08.293

Інформаційний менеджмент (Information management)

5

08.294

Ризик-менеджмент у бізнесі

4

05.111

Корпоративні інформаційні системи

5

08.509

Математичні методи та моделі ринкової економіки

5

08.523

Моделювання та аналіз бізнес-процесів

5

05.117

Цифрові технології в управлінні бізнесом

5

Всього за циклом

33

3.               Цикл практичної підготовки

31.121

Переддипломна практика

9

31.106

Науково-дослідна практика

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Всього за циклом

21

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66

2.               Вибіркові компоненти ОПП

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

Захист кваліфікаційної роботи

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитивів

Обов'язкові компоненти ОПП

1.      Цикл загальної підготовки

08.292

Прийняття управлінських рішень (Management decision making)

6

30.127

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

3

19.161

Економічна психологія

3

Всього за циклом

11

2.               Цикл професійної підготовки

08.522

Інтелектуальні технології моделювання у прийнятті рішень

4

08.293

Інформаційний менеджмент (Information management)

5

08.294

Ризик-менеджмент у бізнесі

4

05.111

Корпоративні інформаційні системи

5

08.509

Математичні методи та моделі ринкової економіки

5

08.523

Моделювання та аналіз бізнес-процесів

5

05.117

Цифрові технології в управлінні бізнесом

5

Всього за циклом

33

3.               Цикл практичної підготовки

31.121

Переддипломна практика

9

31.106

Науково-дослідна практика

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Всього за циклом

21

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66

2.               Вибіркові компоненти ОПП

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

Захист кваліфікаційної роботи

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитивів

Обов'язкові компоненти ОПП

1.      Цикл загальної підготовки

08.292

Прийняття управлінських рішень (Management decision making)

6

30.127

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

3

19.161

Економічна психологія

3

Всього за циклом

11

2.               Цикл професійної підготовки

08.522

Інтелектуальні технології моделювання у прийнятті рішень

4

08.293

Інформаційний менеджмент (Information management)

5

08.294

Ризик-менеджмент у бізнесі

4

05.111

Корпоративні інформаційні системи

5

08.509

Математичні методи та моделі ринкової економіки

5

08.523

Моделювання та аналіз бізнес-процесів

5

05.117

Цифрові технології в управлінні бізнесом

5

Всього за циклом

33

3.               Цикл практичної підготовки

31.121

Переддипломна практика

9

31.106

Науково-дослідна практика

6

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Всього за циклом

21

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66

2.               Вибіркові компоненти ОПП

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

Захист кваліфікаційної роботи

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90