Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Конопка Наталія Олегівна, кандидат історичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.

Особливості ОПП: 

Освітньо-професійна програма передбачає обов’язкове вивчення двох іноземних мов, проходження науково-дослідної практики, навчально-ознайомчої практики зі спеціальності та перекладацької практики, поглиблене вивчення зовнішньої політики держав.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 21
10.316 Перша іноземна мова (англійська) 16
10.208 Теорія і практика перекладу 8
12.137 Міжнародне право 3
08.102 Міжнародні економічні відносини 3
23.114 Політологія 3
29.101 Основи геополітики та геостратегії  3
07.142 Історія міжнародних відносин 8
10.322 Друга іноземна мова  20
29.176 Світова політика та транснаціональні відносини 3
29.103 Зовнішня політика країн Північної Америки 3
27.138 Міжнародна інформація та комунікація 3
29.104 Зовнішня політика України 3
29.105 Вступ до спеціальності  3
29.106 Теорія міжнародних відносин 5
29.107 Основи дипломатичної діяльності 4
29.120 Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах 3
29.109 Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки 5
29.110 Зовнішня політика країн Західної Європи 3
29.111 Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
29.112 Міжнародні конфлікти 3
30.103 Організація науково-дослідної роботи студентів 3
29.113 Дипломатичний протокол та етикет 3
29.116 Міжнародні організації 3
29.114 Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці 3
29.117 ЄС в міжнародних відносинах 3
30.102 Курсова робота  6
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 3
31.110 Навчально-ознайомча практика зі спеціальності 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 21
10.316 Перша іноземна мова (англійська) 16
10.208 Теорія і практика перекладу 8
12.137 Міжнародне право 3
08.102 Міжнародні економічні відносини 3
23.114 Політологія 3
29.101 Основи геополітики та геостратегії  3
07.142 Історія міжнародних відносин 8
10.322 Друга іноземна мова  20
29.176 Світова політика та транснаціональні відносини 3
29.103 Зовнішня політика країн Північної Америки 3
27.138 Міжнародна інформація та комунікація 3
29.104 Зовнішня політика України 3
29.105 Вступ до спеціальності  3
29.106 Теорія міжнародних відносин 5
29.107 Основи дипломатичної діяльності 4
29.120 Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах 3
29.109 Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки 5
29.110 Зовнішня політика країн Західної Європи 3
29.111 Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
29.112 Міжнародні конфлікти 3
30.103 Організація науково-дослідної роботи студентів 3
29.113 Дипломатичний протокол та етикет 3
29.116 Міжнародні організації 3
29.114 Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці 3
29.117 ЄС в міжнародних відносинах 3
30.102 Курсова робота  6
Практична підготовка
31.106 Науково-дослідна практика 3
31.110 Навчально-ознайомча практика зі спеціальності 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

23

10.316

Перша іноземна мова (англійська)

16

10.208

Теорія і практика перекладу

8

12.137

Міжнародне право

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

29.101

Основи геополітики та геостратегії

3

07.142

Історія міжнародних відносин

8

10.322

Друга іноземна мова

20

29.176

Світова політика та транснаціональні відносини

3

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.105

Вступ до спеціальності

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

5

29.107

Основи дипломатичної діяльності

4

29.120

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

4

29.109

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

29.110

Зовнішня політика країн Західної Європи

3

29.111

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

3

29.112

Міжнародні конфлікти

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студентів

3

29.116

Міжнародні організації

3

29.114

Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці

3

29.117

ЄС в міжнародних відносинах

3

29.113

Дипломатичний протокол та етикет

3

30.102

Курсова робота

6

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.110

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

23

10.316

Перша іноземна мова (англійська)

16

10.208

Теорія і практика перекладу

8

12.137

Міжнародне право

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

29.101

Основи геополітики та геостратегії

3

07.142

Історія міжнародних відносин

8

10.322

Друга іноземна мова

20

29.176

Світова політика та транснаціональні відносини

3

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.105

Вступ до спеціальності

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

5

29.107

Основи дипломатичної діяльності

4

29.120

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

4

29.109

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

29.110

Зовнішня політика країн Західної Європи

3

29.111

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

3

29.112

Міжнародні конфлікти

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студентів

3

29.116

Міжнародні організації

3

29.114

Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці

3

29.117

ЄС в міжнародних відносинах

3

29.113

Дипломатичний протокол та етикет

3

30.102

Курсова робота

6

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.110

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Назва ОПП

"Міжнародні відносини"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Мета освітньо-професійної програми

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної,дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Академічна, практично-орієнтована

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Ключові слова: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, міжнародна безпека та конфлікти, геополітика.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

ПРН2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

ПРН3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

ПРН4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

ПРН5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні практичних завдань.

ПРН6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

ПРН7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.

ПРН8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.

ПРН9. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

ПРН10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

ПРН11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.

ПРН12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

ПРН13. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.

ПРН14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.

ПРН15. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

ПРН16. Вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики.

ПРН17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.

ПРН18. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин.

ПРН19. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин

ПРН20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

ПРН21. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

ПРН22. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу.

ПРН23. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

 Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Повна загальна середня освіта, виконання правил прийому до Національного університету "Острозька академія" в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 180 кредитів;

- вибіркові компоненти - 60 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрамувння

27

Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

27

10.316

Перша іноземна мова (англійська)

14

10.208

Теорія і практика перекладу

10

12.137

Міжнародне право

3

23.114

Політологія

3

29.101

Основи геополітики та геостратегії

3

07.142

Історія міжнародних відносин

9

10.314

Третя іноземна мова (польська)

12

29.102

Основи світової політики

4

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

11.104

Політична географія сучасного світу

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.105

Вступ до спеціальності

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

5

29.107

Основи дипломатичної діяльності

6

29.108

Зовнішня політика Росії та країн СНД

3

29.109

Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки

3

29.110

Зовнішня політика країн Західної Європи

3

29.111

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

3

29.112

Міжнародні конфлікти

3

30.103

ОНДР

3

07.125

Історія дипломатії

4

23.112

Історія політичних вчень

3

29.116

Дипломатичний протокол та етикет

3

29.113

Міжнародні організації

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

30.102

Курсова робота

6

Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.110

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:

180

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240