Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних, транснаціональних відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій всіх типів і рівнів, здатні до критичного осмислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів на різних рівнях через ведення переговорів, до здійснення фахового перекладу з англійської мови зі спеціалізацією на міжнародних відносинах, і що в умовах проєктно-орієнтованого навчання спроможні ефективно адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості на тлі блискавичних темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Особливості ОПП: 

Освітня програма забезпечує глибоке студіювання регіональних міжнародних відносин, а також додатково міжнародного туристичного ринку, сильну перекладацьку підготовку з англійської мови зі спеціалізацією в міжнародних відносинах, проєктно-орієнтоване навчання з науково-дослідницькою компонентою і проходження трьох видів практики в Україні та за кордоном: у дипломатичних та інших державних установах України, в органах державної влади і місцевого самоврядування, туристичних компаніях.

Компоненти освітньої програми

Код 

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 8
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 20
07.160 Історія України: Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.) 12
23.114 Політологія 3
12.137 Міжнародне право 3
29.112 Міжнародні конфлікти 3
29.139 Інституційна система, політика, економіка, право ЄС 6
29.146 Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах 3
07.195 Історія глобалізації 6
29.226 Туристичні ресурси регіонів світу 4
29.116 Міжнародні організації 4
29.199 Концептуальні засади міжнародних відносин 4
29.301 Теоретичні основи регіональних студій 6
29.227 Регіонознавство 10
07.196 Історія дипломатії та міжнародних відносин 12
29.198 Дипломатична служба: теорія і практика 6
29.171 Міжнародні переговори 3
08.118 Міжнародна економіка 6
29.302 Зовнішня політика і дипломатична служба сучасної України 4
29.303 Зовнішня політика держав світу 21
10.208 Теорія і практика перекладу 6
31.106 Науково-дослідна практика 3
31.111 Навчально-ознайомча практика 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент:  180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки 20
Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код 

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 8
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 20
07.160 Історія України: Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.) 12
23.114 Політологія 3
12.137 Міжнародне право 3
29.112 Міжнародні конфлікти 3
29.139 Інституційна система, політика, економіка, право ЄС 6
29.146 Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах 3
07.195 Історія глобалізації 6
29.226 Туристичні ресурси регіонів світу 4
29.116 Міжнародні організації 4
29.199 Концептуальні засади міжнародних відносин 4
29.301 Теоретичні основи регіональних студій 6
29.227 Регіонознавство 10
07.196 Історія дипломатії та міжнародних відносин 12
29.198 Дипломатична служба: теорія і практика 6
29.171 Міжнародні переговори 3
08.118 Міжнародна економіка 6
29.302 Зовнішня політика і дипломатична служба сучасної України 4
29.303 Зовнішня політика держав світу 21
10.208 Теорія і практика перекладу 6
31.106 Науково-дослідна практика 3
31.111 Навчально-ознайомча практика 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент:  180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки 20
Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код 

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 8
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 20
07.160 Історія України: Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.) 12
23.114 Політологія 3
12.137 Міжнародне право 3
29.112 Міжнародні конфлікти 3
29.139 Інституційна система, політика, економіка, право ЄС 6
29.146 Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах 3
07.195 Історія глобалізації 6
29.226 Туристичні ресурси регіонів світу 4
29.116 Міжнародні організації 4
29.199 Концептуальні засади міжнародних відносин 4
29.301 Теоретичні основи регіональних студій 6
29.227 Регіонознавство 10
07.196 Історія дипломатії та міжнародних відносин 12
29.198 Дипломатична служба: теорія і практика 6
29.171 Міжнародні переговори 3
08.118 Міжнародна економіка 6
29.302 Зовнішня політика і дипломатична служба сучасної України 4
29.303 Зовнішня політика держав світу 21
10.208 Теорія і практика перекладу 6
31.106 Науково-дослідна практика 3
31.111 Навчально-ознайомча практика 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент:  180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки 20
Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240