Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА". 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Гарант освітньої програми: Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах; легко адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Особливості ОПП: 

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців зі збору, аналізу та поширення консолідованої інформації щодо сучасних управлінських та соціокультурних процесів в Україні та світі. 

Вимагає спеціальної практики щодо аналізу документаційного забезпечення управлінських процесів в установах, на підприємствах, інформаційно-аналітичної діяльності та бенчмаркінгового потенціалу підприємств у сфері інформаційного менеджменту.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 4
23.117 Вступ до спеціальності 4
27.301 Документознавство І 6
17.114 Загальна історія мистецтв 3
27.151 Документно-інформаційні комунікації 3
26.152 Культурологія 3
27.302 Бібліотечна справа 5
27.303 Архівна справа 6
27.304 Документознавство ІІ Діловодство 7
10.218 Риторика 4
30.121 Методика соціологічних досліджень 3
27.305 Аналітико-синтетична переробка інформації 3
08.244 Маркетинг інформаційних продуктів та послуг 3
26.173 Корпоративна культура та діловий етикет 3
27.312 Практикум із документно-комунікативних технологій 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
27.149 Теорія і практика зв’язків з громадськістю 6
27.306 Теорія і практика масової інформації 3
27.307 Практикум з референтської та офісної діяльності  4
08.245 Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж 4
10.322 Друга іноземна мова 6
27.308 Документознавство III: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства 4
27.139 Нові медіа 3
27.309 Системний аналіз інформаційних процесів 4
27.328 Інформаційне середовище та соціокультурні комунікації: практикум 3
27.150 Прикладні соціально-комунікаційні технології 3
05.255 Система управління базами даних 3
27.310 Інформаційно-аналітична діяльність 3
27.311 Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням) 3
30.112 Переддипломний семінар 3
30.102 Курсова робота 3
30.103 Кваліфікаційна робота 6
31.143 Ознайомча практика (з бібліотечно-архівних технологій) 3
31.144 Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління 3
31.145 Інформаційно-аналітична практика 4
31.146 Виробнича практика з інформаційного менеджменту 3
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

 

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 4
23.117 Вступ до спеціальності 4
27.301 Документознавство І 6
17.114 Загальна історія мистецтв 3
27.151 Документно-інформаційні комунікації 3
26.152 Культурологія 3
27.302 Бібліотечна справа 5
27.303 Архівна справа 6
27.304 Документознавство ІІ Діловодство 7
10.218 Риторика 4
30.121 Методика соціологічних досліджень 3
27.305 Аналітико-синтетична переробка інформації 3
08.244 Маркетинг інформаційних продуктів та послуг 3
26.173 Корпоративна культура та діловий етикет 3
27.312 Практикум із документно-комунікативних технологій 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
27.149 Теорія і практика зв’язків з громадськістю 6
27.306 Теорія і практика масової інформації 3
27.307 Практикум з референтської та офісної діяльності  4
08.245 Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж 4
10.322 Друга іноземна мова 6
27.308 Документознавство III: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства 4
27.139 Нові медіа 3
27.309 Системний аналіз інформаційних процесів 4
27.328 Інформаційне середовище та соціокультурні комунікації: практикум 3
27.150 Прикладні соціально-комунікаційні технології 3
05.255 Система управління базами даних 3
27.310 Інформаційно-аналітична діяльність 3
27.311 Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням) 3
30.112 Переддипломний семінар 3
30.102 Курсова робота 3
30.103 Кваліфікаційна робота 6
31.143 Ознайомча практика (з бібліотечно-архівних технологій) 3
31.144 Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління 3
31.145 Інформаційно-аналітична практика 4
31.146 Виробнича практика з інформаційного менеджменту 3
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

 

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 4
23.117 Вступ до спеціальності 4
27.301 Документознавство І 6
17.114 Загальна історія мистецтв 3
27.151 Документно-інформаційні комунікації 3
26.152 Культурологія 3
27.302 Бібліотечна справа 5
27.303 Архівна справа 6
27.304 Документознавство ІІ Діловодство 7
10.218 Риторика 4
30.121 Методика соціологічних досліджень 3
27.305 Аналітико-синтетична переробка інформації 3
08.244 Маркетинг інформаційних продуктів та послуг 3
26.173 Корпоративна культура та діловий етикет 3
27.312 Практикум із документно-комунікативних технологій 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
27.149 Теорія і практика зв’язків з громадськістю 6
27.306 Теорія і практика масової інформації 3
27.307 Практикум з референтської та офісної діяльності  4
08.245 Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж 4
10.322 Друга іноземна мова 6
27.308 Документознавство III: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства 4
27.139 Нові медіа 3
27.309 Системний аналіз інформаційних процесів 4
27.328 Інформаційне середовище та соціокультурні комунікації: практикум 3
27.150 Прикладні соціально-комунікаційні технології 3
05.255 Система управління базами даних 3
27.310 Інформаційно-аналітична діяльність 3
27.311 Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням) 3
30.112 Переддипломний семінар 3
30.102 Курсова робота 3
30.103 Кваліфікаційна робота 6
31.143 Ознайомча практика (з бібліотечно-архівних технологій) 3
31.144 Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління 3
31.145 Інформаційно-аналітична практика 4
31.146 Виробнича практика з інформаційного менеджменту 3
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

 

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація(за наявності)

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Мета освітньо-професійної програми

підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних: 1) надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; 2) розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; 3) володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та 4) легко адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами. Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців зі збору, аналізу та поширенню консолідованої інформації щодо сучасних управлінських та соціокультурних процесів в Україні та країнах світу. Вимагає спеціальної практики щодо аналізу документаційного забезпечення управлінських процесів в установах, на підприємствах, інформаційно-аналітичної діяльності та бенчмаркінгового потенціалу підприємств у сфері інформаційного менеджменту. Випускники за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з освітнім рівнем «бакалавр» можуть працювати на посадах: - державних службовців (посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів з питань документного забезпечення) згідно штатного розпису у інформаційно-комунікаційному секторі; - працівників органів місцевого самоврядування (посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад) згідно штатного розпису в інформаційно-комунікаційному секторі; - працівників аналітичних центрів, наукових установ з питань інформації та комунікації.

Загальний перелік професій: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може обіймати такі посади (відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»): 3121. Фахівець з інформаційних комунікацій. 2432.1 Документознавець. 1475.4 Менеджер зі зв’язків з громадськістю. 1474. Менеджер із комунікаційний технологій. 1473. Менеджер у сфері надання інформації та консультативних послуг. 3436. 1. Помічник керівника організації (установи, підприємства). 3435. Організатор діловодства (в державних установах, системі судочинства тощо). 3423. Менеджер з персоналу (HR-менеджер). 3436. Референт-помічник керівника підприємства, організації. 4141. Архіваріус. Конторський (офісний) службовець (систематизація документів). Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу. 4144. Діловод. Офісний службовець (документознавство).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.

ПРН 2. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.

ПРН 3. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.

ПРН 4. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архіві, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.

ПРН 5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.

ПРН 6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

ПРН 7. Забезпечувати ефективність функціонування документнокомунікаційних систем.

ПРН 8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

ПРН 9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційнокомп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів та послуг.

ПРН 10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання.

ПРН 11. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.

ПРН 12. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.

ПРН 13. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.

ПРН 14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електрону комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.

ПРН 15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування та професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН 16. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.

ПРН 17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

ПРН 18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

ПРН 19. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумои навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг і структура освітньої програми

Всього 240 кредитів

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів

- вибіркові компоненти – 65 кредитів

- практична підготовка – 15 кредитів

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

5

23.117

Вступ до спеціальності

4

27.301

Документознавство І

10

17.114

Загальна історія мистецтв

3

26.152

Культурологія

3

27.302

Бібліотечна справа

6

27.303

Архівна справа

6

27.304

Документознавство ІІ Діловодство

7

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

10.218

Риторика

4

30.121

Методика соціологічних досліджень

3

27.305

Аналітико-синтетична переробка інформації

3

08.224

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

3

27.149

Теорія і практика зв’язків з громадськістю

6

27.306

Теорія і практика масової інформації

3

27.307

Практикум з референтської та офісної діяльності 

4

08.245

Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж

4

10.322

Друга іноземна мова

9

27.308

Документознавство III: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства

5

27.309

Системний аналіз інформаційних процесів

5

22.104

Соціологія громадської думки

3

27.150

Прикладні соціально-комунікаційні технології

3

27.310

Інформаційно-аналітична діяльність

3

27.311

Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)

3

30.112

Переддипломний семінар

3

30.102

Курсова обота

3

30.103

Кваліфікаційна робота

6

31.143

Ознайомча практика (з інформаційно-бібліотечних технологій)

3

31.144

Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління

3

31.145

Інформаційно-аналітична практика

6

31.146

Виробнича практика з інформаційного менеджменту

3

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

175 кредитів

Загальний обсяг вибірковиз компонент:

65 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

240 кредитів