Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ". 122 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Гарант освітньої програми: Клебан Юрій Вікторович

Мета освітньо-професійної програми: фундаментальна підготовка фахівців у галузі   інформаційних технологій, що здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та розробляти і тестувати високорівневі програмні продукти, з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування у невизначених умовах.

Особливості ОПП: 

Здобуття фахових компетентностей, необхідних для глибокого опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі інформаційних і комп’ютерних технологій та розробки програмного забезпечення у поєднанні із інтелектуальними технологіями аналізу даних та бізнес-аналітики,  з вивченням англійської мови за адаптованими до вимог спеціальності програми для можливості подальшого інтегрування в IT-сферу.

Протягом навчання здобувачі освіти проходять чотири практики, які дають можливість закріпити здобуті компетентності.

Крім того, на цьому ж курсі студенти виконують кваліфікаційну роботу, яка передбачає теоретичне, системотехнічне або експериментальне дослідження складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в галузі комп’ютерних наук, яке характеризується комплексністю та невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п
Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи/проєкти, практики, кваліфікаційна робота/проєкт) Кількість

кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
01.112 Математичний аналіз 5
01.116 Теорія ймовірностей та математична статистика  4
05.265 Програмування на мові Python 4
05.203 Основи програмування 6
01.103 Дискретна математика 4
05.230 Програмування на C# 12
05.234 Алгоритми і структури даних 3
01.113 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3
05.235 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера 3
05.229 Web-розробка клієнтської частини 5
05.247 Організація баз даних та знань 4
05.228 Web-розробка  серверної частини 5
05.293 Oснови Data Science 5
05.294 Web-додатки на React  5
05.238 Розробка ігрових додатків 4
05.295 Сучасне об'єктно-орієнтоване програмування  5
05.202 Комп’ютерні мережі 4
05.237 Програмування додатків для мобільних пристроїв 4
05.233 Тестування програмного забезпечення 3
05.246 Технології захисту інформації в комп'ютерних системах 4
05.231 Управління ІТ-проєктами  4
08.284 Технології колективної роботи над проєктом 3
05.112 Інтелектуальні інформаційні системи 4
08.285 Хмарні технології 3
30.129 Курсова робота 3
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Основи програмування”  3
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Програмування на C#” 3
31.127 Виробнича практика 6
31.128 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота/проєкт 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньо-професійної програми: 240

Компоненти освітньої програми

Код

п/п
Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи/проєкти, практики, кваліфікаційна робота/проєкт) Кількість

кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
01.112 Математичний аналіз 5
01.116 Теорія ймовірностей та математична статистика 4
05.265 Програмування на мові Python 4
05.203 Основи програмування 6
01.103 Дискретна математика 4
05.230 Програмування на C# 12
05.234 Алгоритми і структури даних 3
01.113 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3
05.235 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера 3
05.229 Web-розробка клієнтської частини 5
05.247 Організація баз даних та знань 4
05.228 Web-розробка  серверної частини 5
05.293 Oснови Data Science 5
05.294 Web-додатки на React  5
05.238 Розробка ігрових додатків 4
05.295 Сучасне об'єктно-орієнтоване програмування 5
05.202 Комп’ютерні мережі 4
05.237 Програмування додатків для мобільних пристроїв 4
05.233 Тестування програмного забезпечення 3
05.246 Технології захисту інформації в комп'ютерних системах 4
05.231 Управління ІТ-проєктами 4
08.284 Технології колективної роботи над проєктом 3
05.112 Інтелектуальні інформаційні системи 4
08.285 Хмарні технології 3
30.129 Курсова робота 3
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Основи програмування” 3
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Програмування на C#” 3
31.127 Виробнича практика 6
31.128 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота/проєкт 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньо-професійної програми: 240

Компоненти освітньої програми

Код п/п Компоненти освітньої програми Кредити
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом: 34
 
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
01.112 Математичний аналіз 5
01.103 Дискретна математика 4
05.203 Основи програмування 6
05.229 Web-розробка клієнтської частини 4
05.235 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера 4
01.114 Фізика 3
01.113 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3
05.113 Операційні системи 5
05.228 Web-розробка серверної частини 4
05.232 Математичні методи оптимізації та дослідження операцій 6
05.230 Програмування на C# 10
05.234 Алгоритми і структури даних 4
05.247 Організація баз даних та знань 6
05.226 Створення REST API на базі ASP.NET CORE 3
05.238 Розробка ігрових додатків 5
05.265 Програмування на мові Python 4
05.233 Тестування програмного забезпечення 3
05.207 Об'єктно-орієнтоване програмування на Java 5
05.246 Технології захисту інформації в комп'ютерних системах 5
08.284 Технології колективної роботи над проектом (Technologies of collective work on the project) 3
05.202 Комп'ютерні мережі 5
05.112 Інтелектуальні інформаційні системи 3
08.285 Хмарні технології 3
05.237 Програмування додатків для мобільних пристроїв 4
30.129 Курсова робота 3
Всього за циклом: 122
1.3. Практична підготовка
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Сучасні інформаційні технології” 3
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Програмування на C#” 3
31.127 Виробнича практика 6
31.128 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом: 24
Всього з обов’язкових компонент: 180
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
  2.1. Цикл загальної підготовки 20
  2.2. Цикл професійної підготовки 40
Всього з вибіркових компонент: 60
ІІІ. Підсумкова атестація
  Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньо-професійної програми: 240

Компоненти освітньої програми

Код п/п Компоненти освітньої програми  Кредити
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом: 34
 
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 8
01.112 Математичний аналіз 5
01.103 Дискретна математика 4
05.203 Основи програмування 6
05.229 Web-розробка клієнтської частини 5
05.235 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера 4
01.114 Фізика 3
01.113 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3
05.113 Операційні системи 4
05.228 Web-розробка серверної частини 4
05.232 Математичні методи оптимізації та дослідження операцій 6
05.230 Програмування на C# 10
05.234 Алгоритми і структури даних 4
05.247 Організація баз даних та знань 6
05.227 Створення додатків за допомогою WCF 3
05.238 Розробка ігрових додатків 5
05.231 Основи комп'ютерної графіки 4
05.233 Тестування програмного забезпечення 3
05.207 Об'єктно-орієнтоване програмування 5
05.246 Технології захисту інформації в комп'ютерних системах 5
08.284 Технології колективної роботи над проектом (Technologies of collective work on the project) 3
05.202 Комп'ютерні мережі 5
05.112 Інтелектуальні інформаційні системи 4
08.285 Хмарні технології 3
05.237 Програмування додатків для мобільних пристроїв 4
30.129 Курсова робота 3
Всього за циклом: 122
1.3. Практична підготовка
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Сучасні інформаційні технології” 3
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Програмування на C#” 3
31.127 Виробнича практика 6
31.128 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом: 24
Всього з обов’язкових компонент: 180
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
  2.1. Цикл загальної підготовки 20
  2.2. Цикл професійної підготовки 40
Всього з вибіркових компонент: 60
ІІІ. Підсумкова атестація
  Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньо-професійної програми: 240
Назва ОПП Комп’ютерні науки
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Мета освітньо-професійної програми Фундаментальна підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій, що здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі, використовуючи сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах на основі об’єктно-орієнтованих підходів до проєктування та розробки інформаційних систем, використання інструментальних засобів розробки та систем управління базами даних.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма, академічна, практично-орієнтована, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, верифікація, тестування, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів. Формуються ґрунтовні знання та практичні навики з проектування складних інформаційних систем.
Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері розроблення, проектування, вибору архітектури, верифікації, тестування програмного забезпечення, інформаційних систем та управління програмними проектами, систем захисту інформації.

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні системи,  програмне забезпечення, розроблення, проектування,  верифікація, тестування, архітектура, програмні проекти.

Програмні результати навчання

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПР2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, у професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.

ПР3. Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПР4. Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислювальних функцій.

ПР6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.

ПР7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

ПР8. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.

ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.

ПР11. Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).

ПР12. Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.

ПР13. Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.

ПР14. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

ПР15. Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.

ПР16. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.

ПР17. Уміння управляти ІТ-проектами, працювати в команді та застосовувати програмні системи проектного управління; уміння управляти ризиками, запобігати їм в ІТ-проектах.

ПР18. Створювати ігрові додатки за допомогою спеціальних сучасних середовищ та з використанням технології доповненої реальності.

ПР19. Уміння обґрунтувати вибір методів та технологій побудови серверної частини Web-додатків та Web–сайтів з урахуванням можливостей пошукових систем мережі, а також їх адаптації з використанням механізму та алгоритмів роботи пошукових систем.

Форма навчання Денна
Термін навчання 3 роки 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.
Загальний обсяг та структура освітньої програми Всього – 240 кредитів:
- обов’язкові компоненти – 149 кредитів;
- вибіркові компоненти – 67 кредитів;
- практична підготовка – 24 кредити.

Компоненти освітньої програми

Код п/п

Компоненти освітньої програми  Кредити
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
21.101 Національна безпека України 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
Всього за циклом: 34
1.2. Цикл професійної підготовки
10.356 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
05.227 Створення Web-сервісів за допомогою WCF 3
01.112 Математичний аналіз 5
01.103 Дискретна математика 4
01.114 Фізика 3
01.113 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3
05.228 Web-розробка серверної частини 4
05.203 Основи програмування 8
05.230 Програмування на C# 10
05.247 Організація баз даних та знань 4
05.231 Основи комп'ютерної графіки 4
05.232 Математичні методи оптимізації та дослідження операцій 6
05.229 Web-розробка клієнтської частини 5
05.202 Комп'ютерні мережі 6
05.233 Тестування програмного забезпечення 3
05.234 Алгоритми і структури даних 4
05.246 Технології захисту інформації в комп'ютерних системах 5
05.113 Операційні системи 4
05.235 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера 4
05.236 Проектування інформаційних систем 4
08.286 Проектний менеджмент в ІТ-бізнесі 3
05.237 Програмування додатків для мобільних пристроїв 4
05.207 Об'єктно-орієнтоване програмування 5
05.238 Розробка ігрових додатків 5
30.129 Курсова робота 3
Всього за циклом: 115
1.3. Практична підготовка
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Сучасні інформаційні технології” 3
31.134 Навчальна практика з дисципліни “Програмування на C#” 3
31.127 Виробнича практика 6
31.127 Виробнича практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Всього за циклом: 24
Всього з обов’язкових компонент: 173
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
  2.1. Цикл загальної підготовки 19
  2.2. Цикл професійної підготовки 48
Всього з вибіркових компонент: 67
ІІІ. Підсумкова атестація
  Захист кваліфікаційної роботи  
Загальний обсяг освітньо-професійної програми: 240