Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА". 051 Економіка

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Гарант освітньої програми: Новоселецький Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: фундаментальна підготовка фахівців з економіки, що здатні розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проєкти.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі комп’ютерних технологій та економічного аналізу у поєднанні з глибоким вивченням англійської мови за адаптованими до вимог спеціальності програми.

На першому та другому курсах навчання студенти проходять навчальну практику, в результаті якої набувають навички обробки та систематизації великих масивів інформації з використання сучасних інформаційних систем. Для закріплення набутих навичок на третьому курсі відбувається проходження виробничої практики в ІТ-компаніях, на підприємствах, установах, банках, державних установах та ін. На четвертому курсі студенти проходять науково-дослідну практику для здобуття навичок академічного письма та розробки власних досліджень.

Компоненти освітньої програми

Код п/п Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 5
08.105 Мікроекономіка 4
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
08.209 Економіка підприємства 3
08.505 Економіко-математичне моделювання 10
08.435 Аналіз даних 4
05.216 Економічна кібернетика 6,5
08.502 Моделювання економіки 7
05.205 Методи та системи штучного інтелекту (Аrtificial Іntelligence) 4
08.215 Big Data аналітика 3
05.201

Управління проектами інформатизації

3
05.106 Інформаційні системи і технології в управлінні 4
08.224 Системи прийняття рішень 3
05.250 Вступ до прикладного програмування 4
05.251 Алгоритми та структури даних 4
08.517 Прикладне математичне моделювання в програмуванні 3
08.210 Менеджмент 4
08.115 Економічний аналіз 3
08.211 Маркетинг 4
08.302 Фінанси суб’єктів господарювання 3,5
08.220 Ризикологія 3
12.206 Господарське право 3
30.102 Курсова робота 3
31.134> Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології 3
31.134 Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання 3
31.105 Практика виробнича 6
31.106 Практика науково-дослідна 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми: 240Компоненти освітньої програми

Код п/п Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 5
08.105 Мікроекономіка 4
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
08.209 Економіка підприємства 3
08.505 Економіко-математичне моделювання 10
08.435 Аналіз даних 4
05.216 Економічна кібернетика 6,5
08.502 Моделювання економіки 7
05.205 Методи та системи штучного інтелекту (Аrtificial Іntelligence) 4
08.215 Big Data аналітика 3
05.201

Управління проектами інформатизації

3
05.106 Інформаційні системи і технології в управлінні 4
08.224 Системи прийняття рішень 3
05.250 Вступ до прикладного програмування 4
05.251 Алгоритми та структури даних 4
08.517 Прикладне математичне моделювання в програмуванні 3
08.210 Менеджмент 4
08.115 Економічний аналіз 3
08.211 Маркетинг 4
08.302 Фінанси суб’єктів господарювання 3,5
08.220 Ризикологія 3
12.206 Господарське право 3
30.102 Курсова робота 3
31.134> Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології 3
31.134 Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання 3
31.105 Практика виробнича 6
31.106 Практика науково-дослідна 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми: 240Компоненти освітньої програми

Код п/п Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 5
08.105 Мікроекономіка 4
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
08.209 Економіка підприємства 3
08.505 Економіко-математичне моделювання 10
08.435 Аналіз даних 4
05.216 Економічна кібернетика 6,5
08.502 Моделювання економіки 7
05.205 Методи та системи штучного інтелекту (Аrtificial Іntelligence) 4
08.215 Big Data аналітика 3
05.201

Управління проектами інформатизації

3
05.106 Інформаційні системи і технології в управлінні 4
08.224 Системи прийняття рішень 3
05.250 Вступ до прикладного програмування 4
05.251 Алгоритми та структури даних 4
08.517 Прикладне математичне моделювання в програмуванні 3
08.210 Менеджмент 4
08.115 Економічний аналіз 3
08.211 Маркетинг 4
08.302 Фінанси суб’єктів господарювання 3,5
08.220 Ризикологія 3
12.206 Господарське право 3
30.102 Курсова робота 3
31.134> Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології 3
31.134 Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання 3
31.105 Практика виробнича 6
31.106 Практика науково-дослідна 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми: 240Компоненти освітньої програми

Код п/п Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.104 Політекономія 5
08.105 Мікроекономіка 4
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
08.209 Економіка підприємства 3
08.505 Економіко-математичне моделювання 10
08.435 Аналіз даних 4
05.216 Економічна кібернетика 6,5
08.502 Моделювання економіки 7
05.205 Методи та системи штучного інтелекту (Аrtificial Іntelligence) 4
08.215 Big Data аналітика 3
05.201

Управління проектами інформатизації

3
05.106 Інформаційні системи і технології в управлінні 4
08.224 Системи прийняття рішень 3
05.250 Вступ до прикладного програмування 4
05.251 Алгоритми та структури даних 4
08.517 Прикладне математичне моделювання в програмуванні 3
08.210 Менеджмент 4
08.115 Економічний аналіз 3
08.211 Маркетинг 4
08.302 Фінанси суб’єктів господарювання 3,5
08.220 Ризикологія 3
12.206 Господарське право 3
30.102 Курсова робота 3
31.134> Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології 3
31.134 Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання 3
31.105 Практика виробнича 6
31.106 Практика науково-дослідна 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми: 240Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Мета освітньо-професійної програми

Фундаментальна підготовка фахівців з економіки, що здатні розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмуванні, проектуванні та розробці інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, орієнтується на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у сфері управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розробки інформаційних систем, систем захисту інформації.

 Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

Показувати розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем та технологій. 

Демонструвати навички здійснення пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел та проводити на цій основі дослідження.

Вибирати та використовувати необхідний науково-методичний, аналітичний інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.

Показувати вміння ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності. 

Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.

Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.

Проводити пошук, систематизацію, узагальнення інформації, формувати висновки та пропозиції з її аналізу,  здійснювати комп’ютерну обробку даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.

Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовуються для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.

Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміння застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.

Визначати та критично оцінювати стан та тенденції розвитку соціально-економічних систем та процесів.

Обґрунтовувати та управляти інвестиційними та ІТ-проектами.

Розробляти, впроваджувати та супроводжувати програмні продукти.

Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів 

Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.

Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.

Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність

Форма навчання

Денна, умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 175 кредитів;

- вибіркові компоненти - 65 кредитів;

- практична підготовка - 18 кредитів;

Код п/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

4

08.106

Макроекономіка

4

07.138

Історія економічних вчень

3

01.101

Вища математика

10

01.102

Теорія ймовірностей та математична статистика

3

08.501

Економіко-математичне моделювання

 6

05.101

Сучасні інформаційні технології

6

08.209

Економіка підприємства

4

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.301

Гроші і кредит

3

08.302

Фінанси

3,5

08.401

Бухгалтерський облік

3,5

01.104

Статистика

5

05.216

Економічна кібернетика

6

05.217

Дослідження операцій

6

08.502

Моделювання економіки

4

08.503

Прогнозування соціально-економічних процесів

3

08.224

Системи прийняття рішень

4

05.106

Інформаційні системи і технології в управлінні

4

08.504

Прикладні моделі економічних процесів

4

05.201

Управління проектами інформатизації

4

01.105

Математична логіка

3

05.218

Економетричний аналіз

4

30.102

Курсова робота

3

31.134

Практика навчальна з курсу Сучасні інформаційні технології

3

31.134

Практика навчальна з курсу Економіко-математичне моделювання

3

31.105

Практика виробнича загальна

6

31.105

Практика виробнича професійно орієнтована

6

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

175

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

65

 

Загальний обсяг освітньої програми:

240