Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Члени вченої ради

Список членів Вченої ради
Національного університету “Острозька академія”
(затверджено на засіданні Вченої ради НаУОА
протокол №4 від 26 жовтня 2023 р.)

Прізвище, ім’я, по батькові Посада
1 І.Д. Пасічник Голова Вченої ради – ректор НаУОА, д-р психол. наук, проф.
2 П.М. Кралюк Заступник голови – д-р філософ. наук, проф.
3 О.Ю. Костюк в. о. секретаря Вченої ради, к. пед. н., доц.
4 Р.В. Каламаж проректор з навчально-виховної роботи, д-р психол. наук, проф.
5 Д.М. Шевчук проректор з науково-педагогічної роботи, д-р філос. наук, проф.
6 Н.М. Мельничук помічник з АГД та розвитку
7 К.М. Матласевич головний бухгалтер
8 О.В. Шершньова директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки, канд. наук з державного управління, ст. викл.
9 В.М. Жуковський д-р пед. наук, проф.
10 М.В. Карповець директор навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, канд. філос. наук, доц.
11 М.С. Романов д-р юрид. н., проф.
12 О.М. Новоселецький декан економічного факультету, к.е.н., доц.
13 Е.М. Балашов помічник ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу, д-р психол. наук, проф.
14 І.В. Ковальчук директор Навчально-наукового інституту лінгвістики, канд. психол. наук, доц.
15 Л.С. Мініч голова первинної профспілкової організації, доц.
16 О.Р. Балацька директор Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, канд. юрид. наук, доц.
17 Г.П. Цеп’юк директор Наукової бібліотеки
18 З.В. Столяр к. пед.н., ст. викл.
19 А.М. Пиліпака голова Братства Спудеїв
20 Т.В. Лотиш аспірантка
21 Н.П. Кулеша докторантка