Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Документи самоаналізу НаУОА на підтвердження статусу як національного закладу вищої освіти України

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2017 р.

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2018 р.

Документи самоаналізу НаУОА на підтвердження статусу як національного закладу вищої освіти України (2012-2018 рр.)

Заява

Ухвала вченої ради НаУОА

Звіт самоаналізу про виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Звіт самоаналізу про виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2012-2018 рр.

Загальна характеристика НаУОА.

«Острозька академія - 450». Стратегія розвитку НаУОА на 2017-2026 рр.

Самоаналіз виконання НаУОА критеріїв надання та підтвердження статусу національного

I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

ДОВІДКА Національного університету «Острозька академія» про виконання Законів Україну «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

ДОВІДКА про виконання обов’язкового критерію на підтвердження статусу національного закладу вищої освіти «позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту”»

Сертифікат Bureau Veritas (ua).

Сертифікат Bureau Veritas (eng).

Cертифікат ДП «Рівнестандартметрологія»

ДОВІДКА НаУОА про відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

ДОВІДКА про наявність в НаУОА єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності

ДОВІДКА про розміщення на офіційному веб-сайті НаУОА обов’язкової інформації, передбаченої законодавством

ІІ. Порівняльні критерії підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

ДОВІДКА про питому вагу здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протягом звітного періоду

ДОВІДКА про здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання в період 2012-2018 рр.

ДОВІДКА про науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах)

ДОВІДКА про здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН

ДОВІДКА про показники h-індекс науково-педагогічних працівників НаУОА

ДОВІДКА про науково-педагогічних та наукових працівників НаУОА, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science

ДОВІДКА про журнали НаУОА, що індексуються в наукометричній базі Index Copernicus

ДОВІДКА про науково-педагогічних працівників НаУОА, які здійснювали керівництво не менше 5 здобувачів наукових ступенів, котрі були захищені станом на 31 грудня 2018 року

ДОВІДКА про викладачів НаУОА, що отримали свідоцтво авторського права на твір

ІІІ. Преміальні критерії

ДОВІДКА про місце НаУОА в міжнародних та незалежних рейтингах

ДОВІДКА про кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років (2008-2018) було присвоєно почесні звання України

ДОВІДКА про випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України

ДОВІДКА про кількість випускників НаУОА, які підтвердили своє працевлаштування протягом останніх трьох років (2016-2018рр.)