Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Інтернет-олімпіада з англійської мови для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

1. Положення про Олімпіаду.

2. Порядок організації та проведення Олімпіади.

  • Реєстрація.
  • Етапи Олімпіади.
  • Інтернет-тестування.
  • Проведення фінального етапу.
  • Публікація результатів Олімпіади.
  • Вручення сертифікатів та подарунків переможцям Олімпіади.

3. Порядок участі в олімпіаді та визначення переможців.
4. Організаційне, методичне та фінансове забезпечення олімпіади.
5. Контактна інформація організаторів.

1. Положення про олімпіаду.

Інтернет-олімпіада (надалі Олімпіада) проводиться факультетом романо-германських мов Національного університету «Острозька Академія» для учнів випускних класів загальноосвітніх середніх закладів з метою виявлення здібної молоді, її стимулювання до обрання професії філолога, вчителя іноземної мови та навчання в НауОА за спеціальністю “Філологія. Англійська мова та література”. Дане Положення про Інтернет-олімпіаду серед учнів 11 класів (надалі Положення) визначає порядок організації та проведення Інтернет-олімпіади, її організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі в Олімпіаді та порядок визначення переможців.

Основною метою та завданнями Олімпіади є виявлення та розвиток у учнів творчих здібностей; стимулювання їх інтересу до дослідницької діяльності; створення умов для інтелектуального росту учнів; підтримка здібних дітей, в тому числі сприяння у виборі професії філолога та вчителя іноземної мови, продовження навчання; пропагування наукових знань.

Олімпіада проводиться кафедрою англійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА (надалі Організатори) відповідно до навчальних програм з англійської мови загальноосвітніх середніх навчальних закладів.

Координацію організаційного та технічного забезпечення проведення олімпіади здійснюють Організатори.
Для проведення Олімпіади та підведення його підсумків Організаторами формується Журі у складі не менше 5 чоловік.
Інформація про Олімпіаду та порядок участі в ній публікується на офіційному сайті Організатора www.oa.edu.ua

Організатор не несе відповідальності за отримання неправильної інформації про Олімпіаду, якщо учасник отримав таку інформацію у неофіційному порядку.

Участь у Олімпіаді є добровільною та індивідуальною.


2. Порядок організації та проведення олімпіади.

2.1. Реєстрація

Збір заявок для участі у Олімпіаді проводиться тільки шляхом реєстрації на офіційному сайті Організатора. Заявки приймаються до встановленого терміну.

Заявка на участь у Олімпіаді заповнюється самим учнем у розділі Реєстрація триває до 3 лютого 2012 року.

2.2. Олімпіада проводиться у три етапи.

Перший етап.

Проведення першого етапу: з 4.02.2012 р. по 11.02.2012 р.

Для участі в конкурсі натисніть на напис «Пройти тестування» у визначений вище період. До тестування допускаються тільки зареєстровані учасники, які після реєстрації отримали підтвердження про участь та пароль на тестування.

Другий етап.

Проведення другого етапу: з 25.02.2012  р. по 3.03.2012 р.

Допускаються лише учасники, які за результатами першого етапу набрали не менше 40 балів, список запрошених публікується на сайті Організатора www.oa.edu.ua, а запрошеному учаснику на адресу його електронної скриньки відправляється лист з завданнями наступного етапу Олімпіади. Завданням другого творчого етапу Олімпіади є написання твору на задану тему (300-350 слів). Ессе надсилаються Організатору електронною поштою у визначений строк.

Третій етап.

Фінал Олімпіади проводиться 24.03.2012 р. на запрошення Організатора (НаУОА, м. Острог). За підсумками попередніх етапів десять учасників, які набрали найбільшу кількість балів, отримають запрошення взяти участь у третьому завершальному етапі Олімпіади в НаУОА м. Острог. Запрошення відправляються на адресу електронної скриньки учасників. Список запрошених публікується на сайті Організатора www.oa.edu.ua.

2.3. Інтернет-тестування

1. Перша частина Олімпіади проводиться у вигляді Інтернет тестування, яке містить завдання з аудіювання, читання, граматики та лексики. Виконуючи завдання тесту учні мають змогу продемонструвати своє вміння розуміти англійську мову на слух та писемну англійську мову. Тести складено на матеріалі різноманітних текстів з автентичних джерел та за складністю відповідають рівню завдань з англійської мови Зовнішнього незалежного оцінювання.

Пробне тестування в інтернет-режимі доступне на сайті Організатора www.oa.edu.ua

2. Тестування проходить в інтернет-режимі та триває після введення паролю 60 хвилин.

3. Результат свого тестування учасник побачить одразу по закінченню.

4. Зареєстрований учасник може пройти тестування тільки один раз.

5. Максимальна кількість балів за тест на першому етапі: 80 балів. З них: аудіювання – 20 балів, читання – 40 балів.

Максимальна кількість балів за написання твору на другому етапі тестування – 20 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНЯ ЕССЕ

КритеріЇ
Форма (максимальна кількість балів: 5)

1) поділ тексту на вступ, основну частину та висновки
2) логічний та зрозумілий перехід від однієї частини до наступної, а також всередині частин з використанням відповідних мовних засобів

Зміст (максимальна кількість балів: 5)

1) відповідність темі
2) наявність тези у вступній частині та її скерованість на читача
3) розвиток тези в основній частині (розкриття основних положень через систему аргументів, підкріплених фактами, прикладами і т. п.)
4) наявність висновків, які відповідають тезі та змісту основної частини

Лексико-граматичне представлення (максимальна кількість балів: 10)

Тип помилки

Кількість штрафних балів

/ (вживання лишнього слова)

0,1

^ (пропуск слів(а))

0,1

Sp (орфографія)

0,1

P (пунктуація)

0,1

Art (артикль)

0,2

Prep (прийменник)

0,2

Ww (вибір слова)

0,5

Wo (порядок слів)

0,5

Gr (граматика) / T (часова форма)

0,5

Str (структура)

0,5

St (стиль)

0,3

Log (логіка)

0,5

M / Sense (зміст) (будь-яка помилка, яка робить речення незрозумілим)

1

2.4. Проведення фінального очного етапу.

Фінальний етап олімпіади складається з усної презентації учасника і передбачає перевірку навичок усного мовлення (ситуативне мовлення та визначення рівня комунікативної компетенції). Виступ учасників (представлення себе, своєї школи/міста/села та інтерактивне спілкування) оцінюється у 20 балів за презентацію, враховуючи відповіді на запитання. Тривалість презентації: до 5 хвилин.

2.5. Публікація результатів фінального туру олімпіади
проводиться на дошці оголошень університету та на протязі 3-х днів на офіційному сайті Організатора www.oa.edu.ua

2.6 Вручення сертифікатів та подарунків переможцям олімпіади
Нагородження відбудеться в НаУОА.

4.Порядок участі в Олімпіаді та визначення переможців.

1. В олімпіаді беруть участь учні 11-х класів загальноосвітніх шкіл України.
2. Завдання Олімпіади єдині для всіх учасників, незалежно від типу освітнього закладу та форми навчання.
3. Завдання затверджуються предметним Журі Олімпіади.
4. Оцінювання відповідей на Інтернет-тестуванні відбувається автоматично, оцінка відповідей творчого другого та третього очного
фінального етапу Олімпіади проводять члени предметного Журі Олімпіади.
5. Списки переможців та призерів визначаються предметним Журі.

6. Апеляції не приймаються

7. Переможцями вважаються учасники, які в сумі набрали максимальну кількість балів за тестування та презентацію.
8. Переможці нагороджуються дипломами та цінними подарунками. Решта учасників отримують сертифікати про участь у Олімпіаді.

5. Організаційне, методичне та фінансове забезпечення олімпіади

1. Організатори в рамках затвердженого бюджету здійснюють організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади.
2. Організаційно-фінансове та технічне забезпечення організації та проведення Олімпіади здійснюється Організаторами.
3. Правовими засадами проведення олімпіади є Закони України „Про освіту” від 23 травня 1991 р., „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р., „Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах”, затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02 червня 1993 р.

6. Контактна інформація організаторів

Національний університет „Острозька академія” чекає учасників олімпіади за адресою:

Рівненська обл.,
м. Острог,
вул. Семінарська 2,
факультет романо-германських мов,
Контактний телефон: (03654) 30258 – деканат факультету романо-германських мов
Офіційний сайт НаУОА: www.oa.edu.ua

Контактні особи:

Коцюк Леся Миколаївна, доц., канд. філолог. наук, завідувач кафедри англійської мови та літератури

e-mail: lesyamko@gmail.com

Пелипенко Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри англійської мови та літератури

e-mail: olgapelypenko419@gmail.com