Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Д 48.125.01 - релігієзнавство

Спеціалізована вчена рада Д 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

Голова ради: Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, перший проректор, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 09.00.11 (філософські).
Контактна інформація:
тел./факс: 03654-2-29-49
e-mail: petro.kraliuk@oa.edu.ua

 

Вчений секретар: Павлюк Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 09.00.11 (історичні).
Контактна інформація:
тел./факс: 03654-2-29-49
e-mail: viktor.pavliuk@oa.edu.ua

 

ЗАСІДАННЯ РАДИ:

27 квітня 2021 року, здобувачі:

  • 12:00 - Веремейчик Сергій Володимирович, тема дисертації «КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДУШІ У КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.»

Веремейчик Сергій Володимирович

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДУШІ У КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ."

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДУШІ У КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ."(автореферат)

 Веремейчик - відгук 1

 Веремейчик - відгук 2

Волік Надія Володимирівна

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У КАНАДІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)"

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У КАНАДІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)"(автореферат)

 Волік - відгук 1

 Волік - відгук 2

Шляхова Ольга Анатоліївна

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТЦІННІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРИ ПОВСЯКДЕННЯ В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТЦІННІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРИ ПОВСЯКДЕННЯ В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ (автореферат)

 Шляхова - відгук 1

 Шляхова - відгук 2

Войтов Богдан Іванович

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТРЕЦЕПЦІЯ РЕНЕСАНСНИХ ІДЕЙ У РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ КАСІЯНА САКОВИЧА

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТРЕЦЕПЦІЯ РЕНЕСАНСНИХ ІДЕЙ У РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ КАСІЯНА САКОВИЧА (автореферат)

 Войтов - відгук 1

 Войтов - відгук 2

Скиба Ігор Богданович

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА ПОЛІКАРПА СІКОРСЬКОГО (1920-ті рр. – 1945 р.): КОНТЕКСТ РУХУ ЗА УКРАЇНІЗАЦІЮ ПРАВОСЛАВ’Я

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТЦЕРКОВНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА ПОЛІКАРПА СІКОРСЬКОГО (1920-ті рр. – 1945 р.): КОНТЕКСТ РУХУ ЗА УКРАЇНІЗАЦІЮ ПРАВОСЛАВ’Я (автореферат)

 Скиба - відгук 1

 Скиба - відгук 2

Петрушкевич Марія Стефанівна

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТРЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТРЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ (автореферат)

 Петрушкевич - відгук 1

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТПетрушкевич - відгук 2

Петрушкевич Марія Стефанівна - РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТПетрушкевич - відгук 3

Гарат Іван Васильович

ЛГАРАТ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ - ІДЕЇ ІСИХАЗМУ В ТВОРЧОСТІ ОСТРОЗЬКИХ ТРАДИЦІОНАЛІСТІВ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.ІДЕЇ ІСИХАЗМУ В ТВОРЧОСТІ ОСТРОЗЬКИХ ТРАДИЦІОНАЛІСТІВ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.

ГАРАТ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ - ІДЕЇ ІСИХАЗМУ В ТВОРЧОСТІ ОСТРОЗЬКИХ ТРАДИЦІОНАЛІСТІВ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.ІДЕЇ ІСИХАЗМУ В ТВОРЧОСТІ ОСТРОЗЬКИХ ТРАДИЦІОНАЛІСТІВ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.(автореферат)

Гарат - відгук 1Гарат - відгук 1

Гарат - відгук 2Гарат - відгук 2

Луцан Ігор Васильович

Луцан Ігор Васильович - СПЕЦИФІКА ВІДНОСИН  ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1991–2010 рр.)СПЕЦИФІКА ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1991–2010 рр.)

Луцан Ігор Васильович - СПЕЦИФІКА ВІДНОСИН  ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1991–2010 рр.)СПЕЦИФІКА ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1991–2010 рр.) (автореферат)

Боднар - відгук 1Луцан - відгук 1

Боднар - відгук 2Луцан - відгук 2

Бондарчук Віталій Олександрович

Бондарчук Віталій Олександрович - ВІДОБРАЖЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVI СТ. В «АПОКРИСИСІ» ХРИСТОФОРА ФІЛАЛЕТА ТА «АНТИРИЗИСІ» ІПАТІЯ ПОТІЯВІДОБРАЖЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVI СТ. В «АПОКРИСИСІ» ХРИСТОФОРА ФІЛАЛЕТА ТА «АНТИРИЗИСІ» ІПАТІЯ ПОТІЯ

Бондарчук Віталій Олександрович - ВІДОБРАЖЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVI СТ. В «АПОКРИСИСІ» ХРИСТОФОРА ФІЛАЛЕТА ТА «АНТИРИЗИСІ» ІПАТІЯ ПОТІЯВІДОБРАЖЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVI СТ. В «АПОКРИСИСІ» ХРИСТОФОРА ФІЛАЛЕТА ТА «АНТИРИЗИСІ» ІПАТІЯ ПОТІЯ (автореферат)

Бондарчук - відгук 1Бондарчук - відгук 1

Бондарчук - відгук 2Бондарчук - відгук 2

Боднар Віктор Богданович

Боднар Віктор Богданович - ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1944 – 1985 рр.)ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1944 – 1985 рр.)

Боднар Віктор Богданович - ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1944 – 1985 рр.)ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1944 – 1985 рр.) (автореферат)

Боднар - відгук 1Боднар - відгук 1

Боднар - відгук 2Боднар - відгук 2

Щепанський Віталій Вікторович

Щепанський Віталій Вікторович - Рецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» М. СмотрицькогоРецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» М. Смотрицького

Щепанський Віталій Вікторович - Рецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» М. СмотрицькогоРецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» М. Смотрицького (автореферат)

Щепанський - відгук 1Щепанський - відгук 1

Щепанський - відгук 2Щепанський - відгук 2

Щербань Микола Володимирович

Щербань Микола Володимирович - Відносини радянської влади і Російської Православної Церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917 – 1930 рр.)Відносини радянської влади і Російської Православної Церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917 – 1930 рр.)

Щербань Микола Володимирович - Відносини радянської влади і Російської Православної Церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917 – 1930 рр.)Відносини радянської влади і Російської Православної Церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917 – 1930 рр.) (автореферат)

Щербань - відгук 1Щербань - відгук 1

Щербань - відгук 2Щербань - відгук 2

Руско Надія Михайлівна

Руско Надія Михайлівна - Особливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекстОсобливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекст

Руско Надія Михайлівна - Особливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекстОсобливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекст (автореферат)

Руско - відгук 1Руско - відгук 1

Руско - відгук 2Руско - відгук 2