Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Д 48.125.03 - педагогічна та вікова психологія

Спеціалізована вчена рада Д 48.125.03 за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія

Голова ради: Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, проректор з навчально-виховної роботи, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 19.00.07 (педагогічна та вікова психологія).
Контактна інформація:
тел./факс: 03654- 2-29-49
e-mail: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Заступник голови: Пасічник Ігор Демидович, ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, спеціальність 19.00.07 (педагогічна та вікова психологія).
Контактна інформація:
тел./факс: 03654- 2-29-49
e-mail: ihor.pasichnyk@oa.edu.ua

Вчений секретар: Гільман Анна Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 19.00.07 (педагогічна та вікова психологія).
Контактна інформація:
тел./факс: 03654- 2-29-49
e-mail: anna.hilman@oa.edu.ua

ЗАСІДАННЯ РАДИ:

  • 28 жовтня 2023 р., 10:00 год., здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук – АВГУСТЮК Марія Миколаївна, тема дисертації: «Емоційний інтелект студентів у контексті метакогнітивного моніторингу». Науковий консультант: Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Шпак Марія Мирославівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку та консультування ДВНЗ «Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка»; Карпенко Євген Володимирович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ,
  • 27 жовтня 2023 р., 10:00 год., здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук – МІРОШНИЧЕНКО Олена Анатоліївна, тема дисертації: «Психологічна готовність особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики в контексті вікової періодизації». Науковий консультант: Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Августюк Марія Миколаївна

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ

авторефератЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ (автореферат)

Висновок про наукову новизну

Облікова картка дисертації

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відеозапис трансляції захисту докторської дисертації Августюк М.М. в режимі реального часу (28 жовтня 2023 р.)

Мірошниченко Олена Анатоліївна

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АНТАРКТИКИ В КОНТЕКСТІ ВІКОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ

авторефератПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АНТАРКТИКИ В КОНТЕКСТІ ВІКОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ (автореферат)

Висновок про наукову новизну

Облікова картка дисертації

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відеозапис трансляції захисту докторської дисертації Мірошниченко О.А. в режимі реального часу (27 жовтня 2023 р.)

Щербакова Олена Олександрівна

авторефератРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНОГО УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

авторефератРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНОГО УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (автореферат)

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Матласевич Оксана Володимирівна

авторефератПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ XVI-XVIII СТОЛІТТЯ

авторефератПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ XVI-XVIII СТОЛІТТЯ (автореферат)

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Ткачук Ольга Володимирівна

авторефератПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ІЛЮЗІЇ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

авторефератПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ІЛЮЗІЇ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (автореферат)

Відгук 1

Відгук 2

Журавльова Олена Вікторівна

авторефератПСИХОЛОГІЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

авторефератПСИХОЛОГІЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (автореферат)

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Балашов Едуард Михайлович

авторефератМЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ САМОРЕГУЛЬОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

авторефератМЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ САМОРЕГУЛЬОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (автореферат)

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Карпенко Євген Володимирович

авторефератПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДИСКУРСІ ЖИТТЄЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

авторефератПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДИСКУРСІ ЖИТТЄЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (автореферат)

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Педоренко Валентина Миколаївна

Педоренко Валентина Миколаївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Педоренко Валентина Миколаївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ (автореферат)

Педоренко Валентина Миколаївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВВідгук - 1

Педоренко Валентина Миколаївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВВідгук - 2

Хабірова Лариса Ігорівна

Хабірова Лариса Ігорівна - ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ УЧБОВИХ ЗАДАЧФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ УЧБОВИХ ЗАДАЧ

Хабірова Лариса Ігорівна - ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ УЧБОВИХ ЗАДАЧФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ УЧБОВИХ ЗАДАЧ (автореферат)

Хабірова Лариса Ігорівна - ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ УЧБОВИХ ЗАДАЧВідгук - 1

Хабірова Лариса Ігорівна - ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ УЧБОВИХ ЗАДАЧВідгук - 2

Кулеша Наталія Петрівна

Кулеша Наталія Петрівна - Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у вищому навчальному закладіПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Кулеша Наталія Петрівна - Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у вищому навчальному закладі (автореферат)ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (автореферат)

Кулеша Наталія Петрівна - Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у вищому навчальному закладіВідгук - 1

Кулеша Наталія Петрівна - Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у вищому навчальному закладіВідгук - 2

Гандзілевська Галина Борисівна

Гандзілевська Галина Борисівна - ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ У АКМЕПЕРІОДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ У АКМЕПЕРІОДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ

Гандзілевська Галина Борисівна - ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ У АКМЕПЕРІОДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ (автореферат)ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ У АКМЕПЕРІОДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ (автореферат)

Гандзілевська Галина Борисівна - ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ У АКМЕПЕРІОДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВВідгук - 1

Гандзілевська Галина Борисівна - ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ У АКМЕПЕРІОДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВВідгук - 2

Гандзілевська Галина Борисівна - ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ У АКМЕПЕРІОДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВВідгук - 3

Зошій Ірина Василівна

Зошій Ірина Василівна - ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Зошій Ірина Василівна - ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ (автореферат)ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ (автореферат)

Зошій Ірина Василівна - ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВВідгук - 1

Зошій Ірина Василівна - ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВВідгук - 2

Шестопал Іванна Анатоліївна

Шестопал Іванна Анатоліївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ

Шестопал Іванна Анатоліївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ (автореферат)ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ (автореферат)

Шестопал Іванна Анатоліївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУВідгук - 1

Шестопал Іванна Анатоліївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУВідгук - 2

Гільман Анна Юріївна

Гільман Анна Юріївна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Гільман Анна Юріївна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (автореферат)ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (автореферат)

Гільман Анна Юріївна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІВідгук - 1

Гільман Анна Юріївна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІВідгук - 2

Чміль Наталія Сергіївна

Чміль Наталія Сергіївна  - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ

Чміль Наталія Сергіївна  - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ (автореферат)

Чміль Наталія Сергіївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВВідгук - 1

Чміль Наталія Сергіївна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВВідгук - 2

Піонтковська Діана Володимирівна

Піонтковська Діана Володимирівна  - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Піонтковська Діана Володимирівна  - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (автореферат)ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (автореферат)

Піонтковська Діана Володимирівна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІВідгук - 1

Піонтковська Діана Володимирівна - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІВідгук - 2

Довгалюк Тарас Анатолійович

Довгалюк Тарас Анатолійович  - ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАПАМ’ЯТІВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАПАМ’ЯТІ В СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Довгалюк Тарас Анатолійович  - ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАПАМ’ЯТІВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАПАМ’ЯТІ В СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ (автореферат)

Довгалюк Тарас Анатолійович  - ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАПАМ’ЯТІВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇВідгук - 1

Довгалюк Тарас Анатолійович  - ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАПАМ’ЯТІВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇВідгук - 2

Августюк Марія Миколаївна

Августюк Марія Миколаївна - ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Августюк Марія Миколаївна - ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ (автореферат)

Августюк Марія Миколаївна - ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗВідгук - 1

Августюк Марія Миколаївна - ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗВідгук - 2

Юрчик Оксана Миколаївна

Юрчик Оксана Миколаївна - ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Юрчик Оксана Миколаївна - ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (автореферат)

Юрчик - відгук 1Юрчик - відгук 1

Юрчик - відгук 2Юрчик- відгук 2

Колтунович Тетяна Анатоліївна

Колтунович Тетяна Анатоліївна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Колтунович Тетяна Анатоліївна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (автореферат)

Колтунович - відгук 1Колтунович - відгук 1

Колтунович - відгук 2Колтунович - відгук 2

Стельмах Оксана Вячеславівна

Стельмах Оксана Вячеславівна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВ

Стельмах Оксана Вячеславівна - ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВ (автореферат)

Стельмах - відгук 1Стельмах - відгук 1

Стельмах - відгук 2Стельмах - відгук 2

Волошина Вікторія Олександрівна

Волошина Вікторія Олександрівна - Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентівВплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентів

Волошина Вікторія Олександрівна - Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентівВплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентів (автореферат)

Волошина - відгук 1Волошина - відгук 1

Волошина - відгук 2Волошина - відгук 2