Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Д 48.125.02 - історія України

Спеціалізована вчена рада Д 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Голова ради: Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 07.00.01.
Контактна інформація:
тел./факс: 03654- 2-29-49
e-mail: volodymyr.trofymovych@oa.edu.ua

Заступник голови: Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, професор, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 07.00.01.
Контактна інформація:
тел./факс: 03654- 2-29-49
e-mail: petro.kulakovskyi@oa.edu.ua

Вчений секретар: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 07.00.01.
Контактна інформація:
тел./факс: 03654- 2-29-49
e-mail: mykola.blyzniak@oa.edu.ua

ЗАСІДАННЯ РАДИ:

  • 12 березня 2021 р., 14:00 год., здобувач АНТОНЮК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, тема дисертації: «ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (1921–1991)».

АНТОНЮК Ярослав Миколайович

avtoДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (1921–1991)

avtoДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (1921–1991) (автореферат)

Антонюк - відгук 1

Антонюк - відгук 2

Антонюк - відгук 3

СМИРНОВ Андрій Іванович

avtoЦЕРКОВНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

avtoЦЕРКОВНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (автореферат)

Смирнов - відгук 1

Смирнов - відгук 2

Смирнов - відгук 3

ГОДЖАЛ Світлана Сергіївна

avtoГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКА АНТОНОВИЧА

avtoГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКА АНТОНОВИЧА (автореферат)

Годжал - відгук 1

Годжал - відгук 2

ПАНОВ Володимир Олексійович

avtoСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАКАРПАТТЯ В 90-ТІ РОКИ ХХ СТ.

avtoСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАКАРПАТТЯ В 90-ТІ РОКИ ХХ СТ.(автореферат)

сухихПанов - відгук 1

сухихПанов - відгук 2

ВЛАСЮК Сергій Олегович

avtoУКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 рр. В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

avtoУКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 рр. В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (автореферат)

сухихВласюк - відгук 1

сухихВласюк - відгук 2

Сухих Андрій Юрійович

ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ РАДЯНСЬКИМИ ПАРТИЗАНАМИ Й УКРАЇНСЬКИМ ПОВСТАНСЬКО-ПІДПІЛЬНИМ РУХОМ НА ВОЛИНІ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.)ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ РАДЯНСЬКИМИ ПАРТИЗАНАМИ Й УКРАЇНСЬКИМ ПОВСТАНСЬКО-ПІДПІЛЬНИМ РУХОМ НА ВОЛИНІ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.)

ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ РАДЯНСЬКИМИ ПАРТИЗАНАМИ Й УКРАЇНСЬКИМ ПОВСТАНСЬКО-ПІДПІЛЬНИМ РУХОМ НА ВОЛИНІ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.)ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ РАДЯНСЬКИМИ ПАРТИЗАНАМИ Й УКРАЇНСЬКИМ ПОВСТАНСЬКО-ПІДПІЛЬНИМ РУХОМ НА ВОЛИНІ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.)(автореферат)

сухихСухих - відгук 1

сухихСухих - відгук 2

Матвійчук Наталія Володимирівна

СТЕПАН ТА МИРОН КУРОПАСІ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИСТЕПАН ТА МИРОН КУРОПАСІ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

СТЕПАН ТА МИРОН КУРОПАСІ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИСТЕПАН ТА МИРОН КУРОПАСІ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ(автореферат)

матвійчукМатвійчук - відгук 1

матійчукМатвійчук - відгук 2

Старжець Володимир Іванович

Старжець Володимир Іванович - БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ І УКРАЇНСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ ЗА ВПЛИВ НА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1944–1953 РР.)БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ І УКРАЇНСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ ЗА ВПЛИВ НА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1944–1953 РР.)

Старжець Володимир Іванович - МБОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА УКРАЇНСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ ЗА ВПЛИВ НА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1944 - 1953 РР.) (автореферат)БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА УКРАЇНСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ ЗА ВПЛИВ НА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1944 - 1953 РР.) (автореферат)

Стародубець  - відгук 1Стародубець - відгук 1

Сушик - відгук 2Сушик - відгук 2

Кицак Богдан Вікторович

Кицак Богдан Вікторович - МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РАЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА» В 1941–1944 РР.МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РАЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА» В 1941–1944 РР.

Кицак Богдан Вікторович - МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РАЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА» В 1941–1944 РР. (автореферат)МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РАЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА» В 1941–1944 РР. (автореферат)

Мельник - відгук 1Кицак - відгук 1

Мельник - відгук 2Кицак - відгук 2

Коваленко Наталія Леонідівна

Коваленко Наталія Леонідівна - Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929 – 2006 рр.)СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА НАПРИКІНЦІ 1943 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1953 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Коваленко Наталія Леонідівна - Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929 – 2006 рр.) (автореферат)СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА НАПРИКІНЦІ 1943 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1953 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ) (автореферат)

Мельник - відгук 1Коваленко - відгук 1

Мельник - відгук 2Коваленко - відгук 2

Мельник Олександр Володимирович

Мельник Олександр Володимирович - Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929 – 2006 рр.) (автореферат)Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929 – 2006 рр.)

Мельник Олександр Володимирович - Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929 – 2006 рр.) (автореферат)Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929 – 2006 рр.) (автореферат)

Мельник - відгук 1Мельник - відгук 1

Мельник - відгук 2Мельник - відгук 2

Шушкевич Юрій Олександрович

Шушкевич Юрій Олександрович - Народний рух України на Рівненщині в 1989-1999 рр.Народний рух України на Рівненщині в 1989-1999 рр.

Шушкевич Юрій Олександрович - Народний рух України на Рівненщині в 1989-1999 рр.Народний рух України на Рівненщині в 1989-1999 рр. (автореферат)

Шушкевич - відгук 1Шушкевич - відгук 1

Шушкевич - відгук 2Шушкевич - відгук 2

Іванов Сергій Сергійович

Іванов Сергій Сергійович - Становище населення Волині в період німецької окупації (1941–1944 рр.)Становище населення Волині в період німецької окупації (1941–1944 рр.)

Іванов Сергій Сергійович - Становище населення Волині в період німецької окупації (1941–1944 рр.)Становище населення Волині в період німецької окупації (1941–1944 рр.) (автореферат)

Іванов - відгук 1Іванов - відгук 1

Іванов - відгук 2Іванов - відгук 2

Галішевський Віталій Анатолійович

Галішевський Віталій Анатолійович - Громадська діяльність Михайла БрайчевськогоГромадська діяльність Михайла Брайчевського

Галішевський Віталій Анатолійович - Громадська діяльність Михайла БрайчевськогоГромадська діяльність Михайла Брайчевського (автореферат)

Галішевський - відгук 1Галішевський - відгук 1

Галішевський - відгук 2Галішевський - відгук 2

Самсонюк Тетяна Миколаївна

Самсонюк Тетяна Миколаївна - Поляки Рівненщини в умовах становлення Радянського тоталітарного режиму (1939–1941 рр.)Поляки Рівненщини в умовах становлення Радянського тоталітарного режиму (1939–1941 рр.) (автореферат)

Самсонюк Тетяна Миколаївна - Поляки Рівненщини в умовах становлення Радянського тоталітарного режиму (1939–1941 рр.)Поляки Рівненщини в умовах становлення Радянського тоталітарного режиму (1939–1941 рр.)

Самсонюк - відгук 1Самсонюк - відгук 1

Самсонюк - відгук 2Самсонюк - відгук 2

Сичевський Антон Олександрович

Сичевський Антон Олександрович - Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945–1991 рр.Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945–1991 рр. (автореферат)

Сичевський Антон Олександрович - Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945–1991 рр.Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945–1991 рр.

Сичевський - відгук 1Сичевський - відгук 1

Сичевський - відгук 2Сичевський - відгук 2