Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Набір статей у збірник Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Острозька академія» Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Факультет романо-германських мов, кафедра індоєвропейських мов, науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Постанова президії ВАК України від 22 квітня 2011 р. № −1-05/4) Матеріали приймаються до 1 квітня 2014 р.

Вихід збірника заплановано на 1 червня 2014 р.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті — 6–12 сторінок, формат А4, MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль з інтервалом 1,5. Вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 25 мм, праве — 20 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць — 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Малюки та графіки надсилати вкладеним файлом окремо від документу.

Стаття має містити такі обовязкові елементи:

  •  постановка проблеми;
  •  актуальність дослідження;
  •  зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
  •  аналіз останніх досліджень і публікацій;
  •  виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  •  новизна;
  •  методологічне або загальнонаукове значення; • викладення основного матеріалу;
  •  головні висновки; 
  •  перспективи використання результатів дослідження
  •  перелік використаних джерел та літератури.

Наприкінці статті подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, домашня адреса (з індексом), контактний телефон, е- mail.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у форматі *doc. Файли назвати за прізвищем автора статті латинським шрифтом, наприклад, Ivaniv_articl.doc, Ivaniv_kvitanciia.doc, Ivaniv_retsenziia.doc.

Всі матеріали подаються в електронному варіанті на е-mail: lingua.lab@oa.edu.ua.

Інформаційний листІнформаційний лист 
Файл .doc, 42 Кб