Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Набір статей VІІІ випуску фахового видання «Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство»

Кафедра релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей VІІІ випуску фахового видання «Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство».
Матеріали до VІІІ випуску історико-релігієзнавчого збірника приймаються до 1 червня 2013 р. Вихід збірника заплановано на 1 серпня 2013 р.

Вимоги до оформлення статті:
Обсяг статті — 6–8 сторінок, формат А4, MS Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль з інтервалом 1. Вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 20 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.
Стаття має містити такі обовязкові елементи:
• постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
• формування мети статті;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму;
• перелік використаних джерел та літератури.
Наприкінці статті подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, домашня адреса (з індексом), контактний телефон, е- mail.

Статті подаються в електронному варіанті на е- mail: kateryna.yakunina@oa.edu.ua.

Для аспірантів, здобувачів обов’язкова наявність наукової рецензії.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам.

Інформаційний листІнформаційний лист 
Файл .doc, 37 Кб

Також незабаром

No documents found.