Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Круглий стіл: «Теорія і практика християнської та медико-психологічної реабілітації осіб з адиктивною поведінкою»

Національний університет «Острозька академія»

Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки

Реабілітація осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології

Круглий стіл:

«Теорія і практика християнської та медико-психологічної реабілітації осіб з адиктивною поведінкою»

18 грудня 2013

Мета круглого столу:

1.Представити та узагальнити вітчизняний досвід реабілітації осіб з адиктивною поведінкою в християнських реабілітаційних центрах і державних медичних закладах.

2.Презентувати напрацювання по створенню наукового проекту «Розробка християнсько-психологічної технології реабілітації осіб з адиктивною поведінкою».

Питання для обговорення:

1.Актуальність проблеми поширення адиктивної поведінки серед людей різного віку в сучасному світі.

2.Медико-психологічний та християнський підхід до розуміння механізмів виникнення і розвитку залежності (алкогольної, наркотичної тощо ).

3.Психологічні зміни особистості людей зі сформованою алко- та наркозалежністю.

4.Проблема реабілітації осіб з адиктивною поведінкою (алко-, нарко-, тютюно-, ігрозалежних тощо) як одна із найважливіших сучасних проблем українського суспільства.

5.Методичні та практичні особливості процесу реабілітації нарко- та алкозалежних в християнських реабілітаційних центрах: програми, організація, методи, досвід роботи.

6.Медико-психологічна допомога нарко- та алкозалежним в державних лікувальних закладах.

Просимо надіслати до 25 листопада 2013 року:

1.Заявка для участі у конференції: (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа — назва, адреса, телефон, факс, e-mail, тема доповіді, форма участі, домашня адреса, контактний телефон, e-mail)

2.Стаття (1 примірник роздрукованого тексту формату А4, а також електронний варіант). Кількість сторінок від 4 до 15

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва — 2,5 см, справа — 2 см, зверху — 2 см, знизу — 2 см. Матеріали подавати у такій послідовності:

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).

2. Ініціали та прізвище автора/авторів.

3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).

4. Назва статті — великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

5. Тема, анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).

6. Текст статті.

7. Список використаної літератури та джерел (подається за алфавітним порядком. Малюнки і таблиці вставляються в текст, як вставлений об’єкт).

8. Графіки вставляти у формі окремих GIF або JPEG файлів (бажано всередині статті).

9. Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами.

Файл створити у редакторі Word і зберегти у форматі doc або rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, Ivaniv_article.doc; Ivaniv_zayavka.doc.

Учасники, які бажають опублікувати статтю у збірнику матеріалів, здійснюють оплату із розрахунку 25 грн/стор. Збірник видається за статусом ВАК

Регламент: Пленарна доповідь до 20хв., тематична доповідь до 15хв. Обговорення до 5хв.

Адреса:

Національний університет «Острозька академія», Гуманітарний факультет, вул. Семінарська, 2, м.Острог, Рівненська область, Україна, 35800. E-mail: pasechnik7@mail.ru. Контактні телефони: 097-719 0443; 050-930 2683

Координатор: доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія» Василь Миколайович Жуковський

Також незабаром

No documents found.