Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Набір статей до фахового збірника Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка» Випуск 23

Національний університет «Острозька академія»

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

планує видання наступного випуска збірника «Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка» Випуск 23 (видання згідно вимог ВАК України). Видання збірника є періодичним. Матеріали, подати до 01.04.2013 р.,

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України з урахуванням таких необхідних елементів:

  •  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  •  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  •  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  •  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

Наукові статті надсилаються на адресу оргкомітету в одному примірнику з підписами авторів та в електронному варіанті (формат RTF, ODT або DОС) на СD-диску.

Електрона пошта: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua

Матеріали статей необхідно подати (надіслати) за адресою:

35800 Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2 Національний університет «Острозька академія», Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

За детальнішою інформацією звертатися до:

(050) 375-45-76 (Марія Анатоліївна Шугай)
(096) 222-48-83 (Наталя Петрівна Кулеша)

Інформаційний листІнформаційний лист

Файл .doc, 46 Кб

Також незабаром

No documents found.