Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

ІІ щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю “Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи”

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ІНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ

за участі та сприяння:

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ІІ щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю

«УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ»

3-5 жовтня 2013 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи», яка відбудеться 3-5 жовтня 2013 року у Національному університеті «Острозька академія» за адресою: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.

Метою заходу є визначення шляхів та напрямів удосконалення державної регіональної політики та процесів управління суспільним розвитком з урахуванням національних пріоритетів Україні.

Орієнтовні напрями (секції) конференції:

  1. Активізація участі громад у процесах управління суспільним розвитком: місцевий та регіональний рівень.
  2. Модернізація системи управління суспільно-політичним та соціально-економічним розвитком.
  3. Проблеми управління соціогуманітарним розвитком транзитивних суспільств.
  4. Стратегії духовно-ідеологічного відродження нації та розвитку толерантності суспільства.

У рамках конференції планується робота дискусійного клубу «Альтернативні моделі управління суспільним розвитком»

Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська мови.

До участі у заході запрошуються представники органів державної влади, вітчизняних та зарубіжних наукових установ і навчальних закладів, громадських організацій, засобів масової інформації.

Для участі у конференції необхідно до 13.09.2013 р. надіслати на адресу оргкомітету (35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2):

1) Заявку на участь у конференції (зразок додається).

2) Тези /доповіді виступу (обсягом до 0,5 ум.-друк. арк.). Публікації оформляються згідно з вимогами до наукових статей та подаються у паперовому і електронному варіантах (формат А4 через 1.5 інтервали, 14 pt, у текстовому редакторі Word for Windows). Мови — українська, російська, англійська. Береги з усіх сторін — 20 мм. До статті додаються анотації українською, російською та англійською мовами з переліком ключових слів. Анотація англійською мовою повинна бути розширеною (2-2,5 тис. знаків). Посилання у тексті робити у квадратних дужках, список використаних джерел подавати після тексту за алфавітом. Перед назвою по центру першого аркуша вказати ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву організації, де працює автор (автори). Для студентів та аспірантів обов’язковою є наявність рецензії доктора наук.

3) Електронний варіант тез доповіді / виступу надіслати на електронну пошту o_rudenko@i.ua та shturkhetskyy@gmail.com з поміткою «konf-2013». У назві слід вказати прізвище автора (першого із співавторів).

Матеріали конференції у вигляді статей будуть надруковані у збірнику наукових праць Інституту глобальних стратегій управління Національного університету «Острозька академія».

Координатори заходу у Національному університеті «Острозька академія»:

Руденко Ольга Мстиславівна (o_rudenko@i.ua; тел. +380674082028)

Штурхецький Сергій Володимирович (shturkhetskyy@gmail.com; тел +380675800623).

Тел/факс Національного університету «Острозька академія»: +380365422949.

Інформаційний листІнформаційний лист
Файл .doc, 42,5 Кб

Заявка на участь у конференціїЗаявка на участь у конференції
Файл .doc, 31,5 Кб

Також незабаром

No documents found.