Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Набір статей до фахового збірника Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка» Тематичний випуск «Сучасні дослідження когнітивної психології»

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія» спільно із Науково-дослідною лабораторією когнітивної психології оголошує набір статей до видання наступного випуску збірника Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка» Тематичний випуск «Сучасні дослідження когнітивної психології» (видання згідно вимог ВАК України).

Вимоги до оформлення матеріалу:
Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України з урахуванням таких необхідних елементів:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;
• формулювання мети статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

Текст подається вформаті А4. Шрифт TimesNewRoman 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ — 1,25 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20, нижнє — 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць — 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Малюки та графіки надсилати вкладеним файлом окремо від документу.

Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko(-Kovalchuk). Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац — ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац — навчальний заклад, місто; наступний абзац — назва статті. Далі приводяться текст анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «-», яке відділяється з обох сторін пропусками.

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с.127;], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Зноски допускаються лише коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми — Вставка-Сноска... (обычная, автоматическая).
У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел:» — по центру. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад, ... — 1986. — Т. 7, № 6. — С. 79-83.

Наукові статті надсилаються на адресу оргкомітету в одному примірнику з підписами авторів та в електронному варіанті (формат RTF, ODT або DОС) на СD-диску.

До матеріалів додається:
— рецензія доктора чи кандидата наук (для статей докторів та кандидатів наук рецензії не потрібні);
— авторська картка: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, адреса (домашня, службова), телефони.

Оргкомітет відхилятиме статті з порушенням даних вимог.

Матеріали статей необхідно подати (надіслати) за адресою: 
35800
Рівненська обл.,
м. Острог,
вул. Семінарська, 2
Національний університет «Острозька академія»,
Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології

За детальнішою інформацією звертатися до:
(050) 375-45-76 (Марія Анатоліївна Шугай)
(097) 800-75-53 (Вікторія Олександрівна Волошина)

Електронний варіант статті, матеріали, рецензію або витяг з засідання кафедри про рекомендацію до друку статті слід надіслати на електронну адресу з приміткою «Сучасні дослідження когнітивної психології» cognition.lab@oa.edu.ua  до 1 травня 2013 року.

Приклад оформлення матеріалівПриклад оформлення матеріалів 
Файл .doc, 29 Кб

Також незабаром

No documents found.