Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Набір статей до збірника Наукові записки. Серія «Філософія» (фахове видання із філософських дисциплін)

Кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін. 

Термін прийому статей -  до 15 листопада 2012 року.

До друку приймаємо статті українською мовою, які ретельно відредаговані та оформлені у відповідності до вимог. 

Статті, у яких недотримано нижчевказаних вимог,
або надіслані без рецензії чи рекомендації, не розглядатимуться!

Матеріали слід надсилати: електронний варіант на адресу zbirnyk.filosofia@oa.edu.ua (обов’язково вказати тему листа «Наукові записки. Вип. 12»):

  1. Електронну версію статті, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.doc
  2. Відомості про автора, що включають: Прізвище, ім’я, по-батькові, вчене звання, вчений ступінь, посада, назва установи, поштова адреса, телефон та електронна адреса.  Назва файлу: прізвище автора_відомості.doc
  3. Електронну версію (скан або фото) рецензії чи рекомендації. Аспіранти та автори без наукового ступеню повинні представити рецензію на статтю від доктора або кандидата філософських наук, засвідчену печаткою установи. Автори із науковим ступенем (кандидати і доктори філософських наук) – виписку із протоколу засідання кафедри філософії ВНЗ (чи підрозділу наукової установи) із підписом завкафедри (завідувача підрозділу), засвідченим печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf)

Крім цього, роздруковану версію статті та відомостей про автора, а також оригінал рекомендації чи рецензії слід надіслати традиційною поштою на адресу кафедри культурології та філософії НаУОА:

Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
Рівненська обл.
м. Острог,
вул. Семінарська 2.
35800

Вимоги до статтей:

- Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.
- Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).
- Текст вирівнюється по ширині.
- В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).
- В статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.
- Посилання давати за зразком [2, с. 45].
- На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, після цього наступний рядок  - великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-7 рядків).
- Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

Вартість публікації статті – 20 грн. / сторінка

За детальнішою інформацією звертатися до:
Дмитра Михайловича Шевчука – тел. 0669300489
Миколи Олександровича Зайцева – тел. 0974960508

 

Приклад оформлення статтейПриклад оформлення статтей 
Файл .doc, 32 Кб

Також незабаром

No documents found.