Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Набір статей до збірника Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації»

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» планує у травні 2012 року видання четвертого випуску періодичного наукового збірника Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Культура та соціальні комунікації».

Вимоги до оформлення статті: текстовий редактор Microsoft Word (версія від 2003 і вище) формат файлу *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль — 14, інтерліньяж — 1,5., всі поля — 2 см.

Обсяг статті — не менше 8 повних та не більше 16 сторінок.

Мова публікації — українська, англійська.

Елементи заголовку: УДК (вирівнювання по правому краю), прізвище, ім’я та автора (вирівнювання по лівому краю), назва статті (великі літери, вирівнювання по центру), анотації (до 5 рядків) та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Структурні елементи статті: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми; цілі статті; виклад основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших досліджень.

Список джерел та літератури необхідно оформити згідно державних стандартів. Публікація платна — 15 грн. за сторінку.

Банківські реквізити для оплати публікації: Міжнародний благодійний фонд Відродження Острозької Академії Код 26009760 Рахунок 26001360044001 МФО 333391 в Острозькому відділенні Рівненської філії КБ Приватбанк Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога на видавництво статті у збірнику ДІД № 4 (Обов’язково вказати прізвище, ім’я )

Електронний варіант статті, анкету автора (зразок наведений у додатку А), рецензію або витяг з засідання кафедри про рекомендацію до друку статті та фотокопію квитанції про оплату слід надіслати на електронну адресу konference.did.oa@gmail.com з приміткою «Збірник 4» до 25 квітня 2012 року.

Матеріали надіслані пізніше зазначеного терміну розглядатись не будуть.

Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали. До складу редколегії збірника входять доктори психологічних, філософських, філологічних, історичних, педагогічних наук та наук із соціальних комунікацій. У перспективі планується подання наукового збірника до включення у перелік фахових видань ВАК України у галузі «Соціальні комунікації».

За докладнішою інформацією звертайтесь до редколегії за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет «Острозька академія», кафедра документознаства та інформаційної діяльності

тел. +38(03654)2-29-49, e-mail: kafedra.doc@oa.edu.ua.

Анкета для подання статті у збірникАнкета для подання статті у збірник 
Файл .doc, 25,5 Кб

Також незабаром

No documents found.