Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

1-й Міжнародний науково-практичний семінар «Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»

1-й Міжнародний науково-практичний семінар «Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення» відбудеться 16 березня 2012 року

Мета науково-практичного семінару: обговорення актуальності та значення наукової, просвітницької, громадської та політичної спадщини академіка І. Малиновського 

Орієнтовна проблематика науково-практичного семінару:
1.    Академік І. Малиновський як видатний науковий, просвітницький, громадський та політичний діяч
2.    Дослідження І.Малиновським проблем історії та теорії держави і права: значення для сучасників
3.    Актуальні проблеми державотворення через призму наукової спадщини І.Малиновського
4.    Актуальні проблеми кримінального процесу в контексті досліджень І. Малиновського
5.    Актуальні проблеми кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології в контексті досліджень І. Малиновського

У науково-практичному семінарі можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, магістранти, студенти старших курсів, працівники судових та правоохоронних органів, юристи-практики

Ззаявка на участь у науково-практичному семінарі разом із матеріалами одночасно надсилається електронною поштою: pravo@oa.edu.ua (з поміткою "На науково-практичний семінар 16.03.2012 р.") в строк до 1 березня 2012 року (включно)

Учасники науково-практичного семінару, які планують приїзд, мають підтвердити свою безпосередню участь до 1 березня 2012 року (включно)

До початку проведення науково-практичного семінару буде видано та роздано збірник матеріалів.
Виступ учасника додатково може бути безкоштовно опублікований в електронному науковому фаховому виданні «Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (lj.oa.edu.ua), за умови оформлення як фахової статті.
Учасник науково-практичного семінару може окремо надіслати тези виступу та фахову статтю.

Вимоги до оформлення тез:
тези подаються у електронному варіанті у форматі doc, docх  або rtf;
орієнтовний обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4;
поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;
шрифт – Tіmes New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5;
зверху по центру – ініціали та прізвище автора, нижче через інтервал – науковий ступінь, вчене звання, посада автора, нижче через інтервал – назва ВНЗ чи установи, де працює автор; нижче через інтервал – назва тез виступу;
текст має бути перевірений коректором;
файл повинен бути названий прізвищем учасника. Наприклад «заявка_Петренко», «тези_Петренко».

Вимоги до оформлення фахової статті:
Стаття повинна відповідати за своїм змістом вимогам, передбаченим у Постанові Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1. З умовами оформлення статті в електронному науковому фаховому виданні «Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» можна ознайомитись за адресою: http://lj.oa.edu.ua/howto

Робочі мови науково-практичного семінару: українська, російська, польська

Орієнтовний регламент роботи науково-практичного семінару 16 березня 2012 року (п’ятниця):
реєстрація – 9:00 – 10:00; вітальне слово, виступи учасників – 10:00 – 13:00, обід – 13:00 – 13:30; екскурсія по академії  – 13:30 – 14:00; виступи учасників – 14:00 – 17:00; підведення підсумків – 17:00 – 17:30.

Інші умови участі в науково-практичному семінарі.
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником науково-практичного семінару за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.
Для учасників науково-практичного семінару є можливість поселення в готелі.

Інформацію про академіка Іонікія Олексійовича Малиновського (1868-1932) можна знайти тут: www.oa.edu.ua

Також незабаром

No documents found.