Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Прийом статей до VІІ та VІІІ випусків фахового видання «Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство»

Кафедра релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до VІІ та VІІІ випусків фахового видання «Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Матеріали до VІІ випуску історико-релігієзнавчого збірника приймаються до 1 грудня 2012 р. Вихід збірника заплановано на 1 лютого 2013 р. Матеріали до VІІІ випуску історико-релігієзнавчого збірника приймаються до 1 червня 2013 р. Вихід збірника заплановано на 1 серпня 2013 р.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті – 0,5–1 друк. арк. (від 20 000 до 40 000 друкованих знаків із пробілами), формат А4, MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль з інтервалом 1,5. Вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Стаття має містити такі обовязкові елементи:

  • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формування мети статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму;
  • перелік використаних джерел та літератури.

Наприкінці статті подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, домашня адреса (з індексом), контактний телефон, е- mail.

Статті подаються в електронному варіанті на е- mail: kateryna.yakunina@oa.edu.ua

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам.

Вартість публікації: для співробітників Національного університету «Острозька академія» – 150 грн., для інших авторів – 200 грн. Оплачувати поштовим переказом на адресу:

35800
Якуніна Катерина Ігорівна
вул. Семінарська, 2
м. Острог
Рівненська обл.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися за телефонами:

8 (03654) 30597 (роб.); 0961235950 (моб.)

Приклад оформлення статтейПриклад оформлення статтей 
Файл .doc, 28 Кб

Також незабаром

No documents found.