Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Набір статей до збірника «Наукові записки. Серія “Психологія та педагогіка” № 18»

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія» планує видання наступного випуску збірника «Наукові записки. Серія “Психологія та педагогіка” 18» (видання згідно вимог ВАК України).

Вимоги до оформлення матеріалу:

 Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України з урахуванням таких необхідних елементів:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

Текст подається в форматі А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC.

Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko(-Kovalchuk). Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний абзац – назва статті. Далі приводяться текст анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире    «-», яке відділяється з обох сторін пропусками.

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с.127;], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Зноски допускаються лише коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – Вставка-Сноска… (обычная, автоматическая).

У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел:» – по центру. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

Наукові статті надсилаються на адресу оргкомітету в одному примірнику з підписами авторів та в електронному варіанті (формат RTF, ODT або DОС) на СD-диску.

До матеріалів додається:

- рецензія доктора чи кандидата наук (для статей докторів та кандидатів наук рецензії не потрібні);
- авторська картка: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, адреса (домашня, службова), телефони.

Оргкомітет відхилятиме статті з порушенням даних вимог.

Вартість публікацій у фаховому збірнику «Психологія і педагогіка» – 25 грн. за одну сторінку формату А4. За поштову пересилку кожного збірника – 10 грн.

Матеріали статей необхідно подати (надіслати)  за адресою: 

35800
Рівненська обл.,
м. Острог,
вул. Семінарська, 2
Національний університет «Острозька академія»,
Кафедра психолого-педагогічних дисциплін  

За детальнішою інформацією звертатися до:

(050) 375-45-76 (Марія Анатоліївна Шугай)
(096) 222-48-83 (Наталя Петрівна Кулеша)

Банківські реквізити для оплати публікації:

Острозьке академічне братство
Код 22584326
ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО 300023
Р/р 26004000007471

Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога на наукові дослідження з галузі психологія (Обов’язково вказати прізвище, ім’я )

Електронний варіант статті, рецензію або витяг з засідання кафедри про рекомендацію до друку статті  слід надіслати на електронну адресу з приміткою «Збірник 18» kafedra.psykhologii@oa.edu.ua до 10 травня 2012 року.

 

З повагою, Оргкомітет 

Приклад оформлення матеріалівПриклад оформлення матеріалів 
Файл .doc, 25,5 Кб

Також незабаром

No documents found.