Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

II Всеукраїнська інтернет-конференція

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ

Запрошує взяти участь у
II Всеукраїнській інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених,
присвяченій темі:

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І НОВІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ
Планується обговорити наступне коло питань: 

- концептуальні осмислення культури в інформаційну епоху;
- віртуалізація культурних феноменів; 
- кіберпростір культури;
- Інтернет як соціокультурний феномен;
- людина і Інтернет: антропологічні аспекти культури інформаційного суспільства;
- субкультури в Інтернеті;
- становлення інформаційного суспільства в Україні
- політика в часи нетократії;
- естетика нових медіа;

Заявки та матеріали надсилати до 14 лютого 2011 року на адресу konfoa@gmail.com
(маємо прохання в темі листа зазначати Інтернет-конференція «Інформаційне суспільство і нові виміри культури»-2011).
За додатковою інформацією звертатися до координатора конференції – Дмитра Шевчука: konfoa@gmail.com

Вимоги до статей:
Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (верхнє і нижнє поле 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.) через 1,5 інтервали, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний абзац (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, а також короткі відомості про автора, після цього великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-7 рядків). Посилання давати за зразком [2, с. 45]. 


Після розгляду оргкомітетом надісланих матеріалів, буде створено сайт конференції, на якому будуть розміщені відібрані матеріали. Після цього протягом двох тижнів (15-28 березня 2011 року) відбудуться обговорення статей та дискусії. Для запобігання спаму інструкція участі в обговореннях буде надіслана кожному учаснику.  
За результатами конференції буде відібрано кращі статті і запропоновано авторам опублікувати в Наукових записках НаУОА. Серія «Філософія» (фахове видання з філософських наук) або Наукових записках НаУОА. Серія «Культурологія». 

З повагою, 
Оргкомітет
Заявка для участі в конференції
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І НОВІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ:
Прізвище, ім’я:
Навчальний заклад:
Факультет, спеціалізація:
Рік навчання:
Тема доповіді:
Адреса:
Телефон:
e-mail:
Наукові зацікавлення:
Тема доповіді:
Маємо також прохання долучити до заявки власне фото, яке буде розміщуватися на сайті конференції разом з інформацією про автора. 

Також незабаром

No documents found.