Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

V міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
„МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”,
яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія” на факультеті романо-германських мов 24-25 березня 2011 року.
Тематика секційних засідань:
1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
2. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика.
3. Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та стилістичній інтерпретації.
4. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції.
5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
6. Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи.
7. Порівняльне літературознавство та міжкультурна комунікація.
8. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
Workshops:
1. Англійська мова – мова професійного спілкування. 
2. Використання Інтернет ресурсів у TEFL і в лінгвістичній обробці мовного матеріалу.
3. Використання системи Moodle у навчальному процесі.
4. Комп’ютерні технології обробки мовного матеріалу.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.
Форми участі у конференції:
Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв).
Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
Участь у конференції без доповіді.
Публікація статті. 
Workshop.
Для участі у конференції просимо надіслати до 1 січня 2011 року:
Заявка для участі у конференції (форма додається).
Стаття (1 примірник роздрукованого тексту 5-12 сторінок формату А4, а також електронний варіант).
Рецензія доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня.
Файл створити у редакторі Word і зберегти у форматі doc або rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, Ivaniv_article.doc; Ivaniv_zayavka.doc.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)
Тема доповіді
Назва секції/workshop
Форма участі
Домашня адреса, контактний телефон (просимо чітко вказувати поштовий індекс)
Особистий підпис
Усі поля обов’язкові для заповнення
При потребі, просимо заздалегідь повідомити про необхідність бронювання місць у готелі або гуртожитку. 
Вартість проживання учасники 
сплачують самостійно.  
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3). Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.
Матеріали подавати у такій послідовності:
1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).
3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).
4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
6. Текст статті.
7. Список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних дужках.
8. Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт.
9. Графіки вставляти у формі окремих GIF або JPEG файлів (бажано всередині статті).
10. Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами.
Збірник належить до списку фахових видань ВАК України
Статті, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.
Професорсько-викладацький склад факультету романо-германських мов щиро бажає усім майбутнім учасникам конференції творчого натхнення і цікавих зустрічей.
Матеріали на конференцію просимо надсилати на адресу:
Кафедра індоєвропейських мов, 
факультет романо-германських мов, 
Національний університет 
„Острозька академія”,
вул. Семінарська, 2
м. Острог, 35800, Україна
Контактні телефони:
тел. (03654) 30258 (розширення 160) – деканат факультету романо-германських мов НаУОА, кафедра індоєвропейських мов
Координатори конференції:
Ковальчук Інна В’ячеславівна, 
моб. тел. 8(067)3044403 
e-mail: kovalchuk_iv@mail.ru
Кір’янчук Катерина Федорівна
моб.тел. 8(096)6076704
e-mail: katerina_f@ukr.net

Також незабаром

No documents found.