Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності

Напрям підготовки «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» з узагальненим об’єктом діяльності «Інформатизація та моделювання організаційно-економічних систем».

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр.

6.030502 «Економічна кібернетика» - кваліфікація «бакалавр з економічної кібернетики». Освітній рівень «базова вища освіта» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.

 7.03050201 «Економічна кібернетика» - кваліфікація «спеціаліст з економічної кібернетики» Освітній рівень «повна вища освіта» з нормативним терміном навчання один рік для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності.

8.03050201 «Економічна кібернетика» - кваліфікація «магістр з економічної кібернетики». Освітній рівень «повна вища освіта» з нормативним терміном навчання один рік для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності.

Після закінчення навчання фахівці спеціальності «Економічна кібернетика»  можуть займатися:

 • моделюванням та проектуванням інформаційних систем;
 • консультуванням із питань захисту інформації;
 • створенням програмного забезпечення;
 • обробленням даних;
 • комп’ютеризацією у сфері бухгалтерського обліку;
 • дослідженням ринків та вивчення суспільної думки з використанням економіко-математичних методів та моделей;
 • прогнозуванням соціально-економічних процесів та економічної динаміки;
 • діяльністю у сфері функціонування та підтримки інформаційних служб на підприємствах та організаціях.

Випускники зазначеного напряму підготовки працюють фахівцями з впровадження новітніх інформаційних технологій та фінансово-економічної безпеки в комерційних підприємствах,  банківських та фінансових установах, органах державного управління та органах місцевого самоврядування.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр.

6.030509 «Облік і аудит» - кваліфікація «бакалавр з обліку та аудиту». Освітній рівень «базова вища освіта» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.

Після закінчення навчання фахівці спеціальності «Облік і аудит» можуть займатися:

 • веденням фінансового, статистичного та податкового обліку діяльності юридичних осіб;
 • аудитом фінансової звітності підприємств;
 • банківською діяльністю;
 • страхуванням;
 • наданням консультацій із питань комерційної діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців;
 • обліком на аналізом діяльності органів державного управління;
 • управлінням та наглядом у сфері оподаткування;
 • діяльністю у сфері соціального страхування.

 

Випускники спеціальності «Облік і аудит» можуть працювати: бухгалтерами (головними бухгалтерами), економістами, головними спеціалістами, керівниками економічних структурних підрозділів підприємств різних форм власності, в бюджетних установах, державних та недержавних цільових фондах; провідними спеціалістами в центральних, обласних філіях банків та страхових компаній; проводити контрольно-ревізійну роботу в контрольно-ревізійних управліннях, інвестиційних компаніях; займатись аудиторською діяльністю (в тому числі – після сертифікації заснувати самостійний бізнес); займатись науковими дослідженнями як в Україні, так і  за кордоном.

Напрям підготовки «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»  з узагальненим об’єктом діяльності «фінансові відносини на мікро- і макрорівні».

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр.

6.030508 «Фінанси і кредит» - кваліфікація «бакалавр з фінансів». Освітній рівень «базова вища освіта» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми. 

7.03050801  «Фінанси і кредит» - кваліфікація «спеціаліст з фінансів». Освітній рівень «повна вища освіта» з нормативним терміном навчання один рік для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності.

8.03050801  «Фінанси і кредит»  - кваліфікація «магістр з фінансів». Освітній рівень «повна вища освіта» з нормативним терміном навчання один рік для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності.

Після закінчення навчання фахівці спеціальності «Фінанси і кредит»  можуть займатися:

 • фінансовим посередництвом;
 • банківською діяльністю;
 • страхуванням;
 • бухгалтерським обліком;
 • фінансовим менеджментом та наданням консультацій із питань комерційної діяльності підприємств;
 • фінансовою діяльністю у сфері державного управління;
 • управлінням та наглядом у сфері оподаткування;
 • діяльністю у сфері соціального страхування.

 

Випускники зазначеного напряму підготовки працюють керівниками та провідними спеціалістами в центральних, обласних філіях банків та страхових компаній, фінансовими менеджерами та аналітиками в комерційних підприємствах, інвестиційних компаніях і фондах, займають різноманітні посади у державних фінансових установах, здійснюють  власну підприємницьку діяльність та наукові дослідження, у тому числі за кордоном.