Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Дослідження кафедр

Кафедра культурології та філософії виконує науково-дослідну роботу на тему: «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей».

Науковий керівник: доктор філософських наук, доцент Зайцев Микола Олександрович.

Термін виконання: січень 2016 р. - січень 2021 р.

Кафедра української мови і літератури виконує науково-дослідну роботу на тему:

  • «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» (номер державної реєстрації: 0119U101111)..

    Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи Хом'як Іван Миколайович.

    Термін виконання: квітень 2019 р. – квітень 2023 р.

Кафедра релігієзнавства і теології виконує науково-дослідну роботу на тему: «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій». Номер державної реєстрації 0112U003701

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.

Термін виконання: червень 2012 р. – червень 2015 р.

Кафедра журналістики виконує науково-дослідну роботу на тему: «Новітні соціальні медіа в мережі Інтернет».

Науковий керівник: доктор наук з соціальних комунікацій, професор Супрун Людмила Вікторівна.

Термін виконання: 2015 р. – 2020 р.

Кафедра фінансів, обліку і аудиту виконує науково-дослідну роботу на тему «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0102U005190).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мамонтова Наталія Анатоліївна.

Термін виконання: 2015-2020 рр.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу виконує науково-дослідну роботу на тему «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190).

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Козак Людмила Василівна.

Термін виконання: 2009-2019 рр.

Кафедра теорії та історії держави і права виконує науково-дослідну роботу на тему: «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (номер державної реєстрації: 0112 U 007515).

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Ковальчук Віталій Богданович.

Термін виконання: 2012 – 2017 рр.

Кафедра цивільно – правових дисциплін виконує науково-дослідну роботу на тему: «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав» (номер державної реєстрації – 0110U000891).

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Лідовець Руслан Анатолійович.

Термін виконання: 2010 – 2015 рр.

Кафедра муніципального права і адміністративно-правових дисциплін виконує науково-дослідну роботу на тему: «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових відносинах» (державний реєстраційний номер: 0113U001049).

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Лідовець Руслан Анатолійович.

Термін виконання: 2010 – 2015 рр.

Кафедра психології та педагогіки: Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології виконує науково-дослідну роботу на тему: «Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації» (номер державної реєстрації: 0117U000683).

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.

Термін виконання: 23.02.2017 р. – 23.02.2019 р.

Кафедра психології та педагогіки виконує науково-дослідну роботу на тему: «Дослідження психолого – екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді» (номер державної реєстрації: 0113U000501).

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Каламаж Руслана Володимирівна.

Термін виконання: 01.01.2013 р. - 31.12.2016 р.

Кафедра політології виконує науково-дослідну роботу на тему: «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз».

Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Мацієвський Юрій Володимирович.

Термін виконання: лютий 2009 р. – лютий 2019 р.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності виконує науково-дослідну роботу на тему: «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» (номер державної реєстрації: 0109U001581).

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Бондарчук Ярослава Віталіївна.

Термін виконання: 2013 -2017 рр.

Кафедра міжнародних відносин виконує науково-дослідну роботу на тему «Тенденції розвитку міжнародних відносин у євроатлантичному регіоні в XXI ст.» (номер державної реєстрації: 0116U005530).

Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна.

Термін виконання: жовтень 2016 р. – жовтень 2020 р.

Кафедра історії виконує науково-дослідну роботу на тему: «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» (номер державної реєстрації 0113U007061).

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович.

Термін виконання: вересень 2013 р. – вересень 2016 р.

Кафедра країнознавства виконує науково-дослідну роботу на тему: «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній Європі XVI-XXI ст.».

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Кулаковський Петро Михайлович.

Термін виконання: травень 2013 р. – травень 2016 р.

Кафедра англійської філології виконує науково-дослідну роботу на тему: «Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу» (номер державної реєстрації: 0116U005587).

Науковий керівник: доктор політичних, професор Худолій Анатолій Олексійович.

Кафедра індоєвропейських мов виконує науково-дослідну роботу на тему: «Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції» (номер державної реєстрації 0116U005532).

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Ковальчук Інна В’ячеславівна.

Кафедра міжнародної мовної комунікації виконує науково-дослідну роботу на тему: Особливості англійської мови професійного спілкування для немовних вищих навчальних закладів» ( номер державної реєстрації: 0109U007878).

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Крайчинська Галина Вацлавівна.