Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Міжнародна науково-практична конференція «Духовно – моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю

«Духовно — моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід»,

яка відбудеться у Національному університеті «Острозька академія» на гуманітарному факультеті

5 – 6 червня 2014 року

Тематика секційних засідань:

 •  Актуальність духовно-морального виховання молодого покоління;
 •  Методи духовно-морального виховання;
 •  Засоби духовно-морального виховання;
 •  Вітчизняний досвід духовно-морального виховання;
 •  Зарубіжний досвід духовно-морального виховання;
 •  Роль Національного університету «Острозька академія» та інших ВНЗ у духовно-моральному вихованні молоді.

Форми участі у конференції:

 1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв).
 2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хв).
 3. Участь у конференції без доповіді.
 4. Публікація статті.
 5. Проведення майстер-класу.
 6. Проведення власного круглого столу для оприлюднення досвіду.

Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України з урахуванням таких необхідних елементів:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

• формулювання мети статті (постановка завдання);

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку.

Текст подається в форматі А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ — 1,25 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20, нижнє — 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць — 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC.

Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад: Petrenko (-Kovalchuk). Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац — ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац — навчальний заклад, місто; наступний абзац — назва статті. Далі приводяться текст анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире " — «, яке відділяється з обох сторін пропусками.

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с.364-367; 5, с.127], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Зноски допускаються лише коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми — Вставка-Сноска... (обычная, автоматическая).

У кінці статті подається «Список використаної літератури та джерел:» — по центру. Список використаної літератури та джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад: ... — 1986. — Т. 7, № 6. — С. 79-83.

Для участі у конференції просимо надіслати до 1 травня 2014  такі матеріали:

1.Заявку для участі у конференції (Прізвище. Ім’я. По-батькові. Науковий ступінь. Вчене звання. Посада. Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail). Тема доповіді. Назва секції/workshop. Форма участі. Домашня адреса, контактний телефон, e-mail. Необхідність броні житла. Особистий підпис.)  надсилати на електронну адресу оргкомітету christian.lab@oa.edu.ua.

2.Наукову статтю українською мовою з підписами авторів (1 примірник роздрукованого тексту 6-12 сторінок формату А4, а також електронний варіант у форматі RTF, ODT або DОС на СD-диску) слід надіслати на адресу оргкомітету: Лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки, гуманітарний факультет, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м.Острог, Рівненська область, Україна, 35800

3.Рецензію доктора чи кандидата наук на статтю учасників конференції без наукового ступеня (для статей докторів та кандидатів наук рецензії не потрібні).

Контактні телефони:

тел./факс (03654) 2-29-49 – деканат гуманітарного факультету НаУ ОА

моб. тел.067-104 5737, Власова Світлана Борисівна

Вартість публікацій у фаховому збірнику — 25 грн. за одну сторінку формату А4. За поштову пересилку кожного збірника — 20 грн. (якщо є така необхідність).

Кошти за статті надсилати на рахунок:

АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Платник (ПІБ)

МФО 300131 Код ОКПО 098 07856 Р/р № 29092700902980

Призначення платежу: поповнення ПК 4476 0701 0061 1516

На ім’я Жуковський Василь Миколайович

Копію квитанції надсилати на електронну адресу christian.lab@oa.edu.ua

Організаційний внесок становить 50 грн. — оплата при реєстрації.

Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

Зверніть, будь ласка, увагу! Статті, що не відповідають вимогам ВАКу, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну будуть відхилені оргкомітетом.

Професорсько-викладацький склад гуманітарного факультету щиро бажає усім майбутнім учасникам конференції творчого натхнення і цікавих зустрічей!

Фото

Також незабаром

No documents found.