Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

В Острозькій академії відкриється 4 нових освітньо-професійних програм

19.02.2024

Національний університет «Острозька академія» здійснює підготовку здобувачів освіти за 62 освітніми програмами, з них - 27 освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та 24 освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також 10 освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

У 2024 році в Острозькій академії планується відкриття 4 нових освітньо-професійних програм, зокрема 3 освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: ОПП «Робототехніка та машинне навчання» за спеціальністю 174 Автоматизація, компʼютерно-інтегровані технології та робототехніка, ОПП «Штучний інтелект та аналітика даних» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, ОПП «Підприємництво та торгівля» за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля; та 1 освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

«Позитивно відзначаємо відкриття нових освітніх програм, які співзвучні з вимогами часу. Адже вони розроблені з урахуванням вимог ринку праці, базуються на рекомендаціях роботодавців і враховують актуальні досягнення науки й техніки, що дозволяє здобувачам освіти отримувати якісні знання та навички. Окрім того, в університеті відбувається безперервний процес з удосконалення наявних освітніх програм і фокус на їх максимально практикорієнтованому характері»,

зазначила помічниця ректора з освітнього менеджменту, докторка філософії в галузі права, доцентка Марія Матвійчук.

«Ця ініціатива є відповіддю на стрімкий розвиток цифрових технологій і щораз більший попит на кваліфікованих спеціалістів. Відкриття програм підкреслює наше прагнення бути в авангарді науково-технічного прогресу, надаючи нашим студентам актуальні знання та практичні навички, які відповідають найвищим світовим стандартам. Ми прагнемо підготувати фахівців, здатних не тільки адаптуватися до швидкозмінного технологічного ландшафту, але й активно впливати на його розвиток, пропонуючи інноваційні рішення для вирішення складних проблем»,

зауважив декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент Олександр Новоселецький.

Національний університет «Острозька академія» є закладом вищої освіти, який готує висококваліфікованих фахівців, робить значний внесок у розвиток України та робить її більш конкурентоспроможною на світовому ринку.