Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Онлайн реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ!

21 липня 2021

Онлайн-реєстрація вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА під час спеціально організованої сесії ЄВІ триватиме з 9:00 27 липня до 18:00 5 серпня 2021 року. Власне іспит відбудеться 11 вересня 2021 року.

Цьогоріч вартість участі в тестуванні складає 540 грн, до початку реєстрації учасникам варто ознайомитися із нормативним документом, що регламентує особливості надання платної послуги із проведення спеціально організованої сесії ЄВІ.

Розподіл спеціальностей/освітньо-професійних програм для реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА та відповідальних працівників Приймальної комісії НаУОА за її проведення під час вступної кампанії 2021

Спеціальність Освітньо-професійна програма Відповідальний працівник
Приймальної комісії, який
здійснює реєстрацію, його
контакти
Факультет міжнародних відносин

Годжал

Світлана

Сергіївнастарший лаборант кафедри історіїадреса електронної пошти:

svitlana.hodzhal@oa.edu.uaконтактний телефон:

(097) 604 55 29
032 «Історія та археологія» Історія та археологія
291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії»
Міжнародні відносини
Країнознавство
Факультет романо-германських мов
035 «Філологія»

035.041 «Германські мови
та літератури (переклад включно),
перша – англійська»
Германські мови та літератури
(переклад включно),
перша – англійська
Економічний факультет
051 «Економіка» Економічна кібернетика
071 «Облік і оподаткування» Облік і оподаткування
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»
Фінанси, банківська справа та
страхування
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського
Максимчук

Оксана

Олексіївнавикладач кафедри теорії та
історії держави і праваадреса електронної пошти:

oksana.maksymchuk@oa.edu.uaконтактний телефон:

(068) 628 29 82
081 «Право» Право
Гуманітарний факультет
031 «Релігієзнавство» Релігієзнавство
034 «Культурологія» Культурологія
035.01 «Українська мова та література» Українська мова і література
061 «Журналістика» Журналістика
Факультет політико-інформаційного менеджменту
029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа»
Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа
052 «Політологія» Політологія
053 «Психологія» Психологія
229 «Громадське здоров’я» Громадське здоров’я
256 «Національна безпека (за
окремими сферами забезпечення та
видами діяльності)»
Національна безпека (за
окремими сферами забезпечення та
видами діяльності)

Перелік необхідних документів, які вступнику потрібно надіслати в електронній формі (скановані копії, фотокопії) відповідно до обраної освітньо-професійної програми:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документ, що посвідчує особу;
  • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Після перевірки надісланих вступником документів відповідальний працівник Приймальної комісії НаУОА формує особову справу вступника та здійснює оформлення екзаменаційного листка. Після цього відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Заяві-анкеті.

Вступник уважно перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Довідки:

Харчук Юлія Юріївна, помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА

тел. (096) 170 25 00, е-mail: julia.kharchuk@oa.edu.ua

Детальніше на сайті vstup.oa.edu.ua