Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

В Острозькій академії відбулася міжнародна конференція з проблем ідентичності в умовах соціокультурних викликів

14 травня 2021

14 травня 2021 року відбулася щорічна Міжнародна наукова конференція «Проблеми ідентичності в умовах соціокультурних викликів». Захід організований кафедрою культурології та філософії НаУОА відбувається в чотирнадцяте. Не зважаючи на вимушений онлайн формат була обговорена низка важливих та проблемних питань пов’язаних з різними аспектами ідентичності та сучасними соціокультурними викликами.

У межах конференції відбулося засідання секції «Проблеми співвідношення локальних та глобальних ідентичностей». У роботі секції взяли участь 23 науковці з університетів України та Польщі. Виступило 11 учасників. Кожна доповідь викликала цікаві дискусії. Особливий інтерес викликали доповіді професора Гданського університету Пьотра Пшибиша, де він, на матеріалі роману Г. Сінкевича «Вогнем і мечем», розглянув питання стереотипів, пов’язаних з питаннями ідентичності. Інтерес викликала доповідь професора Сілезького університету в Катовіцах Марека Рембєжа в якій були проаналізовані дилеми ідентичності в міжкультурних відносинах.

«Problematyka tożsamości [identyczności] jest aktualna i wieloaspektowa. To ważny temat badawczy także w relacjach naukowych polsko-ukraińskich. Konferencja – dzięki referatom i dyskusji – pozwoliła w pogłębiony sposób spojrzeć – także dzięki interdyscyplinarnemu namysłowi – na problematykę tożsamości w jej różnych aspektach (Проблема ідентичності є актуальною та багатогранною. Вона також є важливою темою дослідження в польсько-українських наукових відносинах. Конференція – завдяки доповідям та дискусіям – дозволила поглибити, також завдяки міждисциплінарній рефлексії, питання ідентичності в різних її аспектах)»

прокоментував доктор габілітований, професор Сілезького університету в Катовіцах Марек Рембєж.

Також низку запитань викликала доповідь професора Національного університету «Острозька академія» Миколи Зайцева «Проблеми культурної ідентичності Європи». Зацікавленість викликала доповідь професора Опольського університету та Вищої школи управління та адміністрації в Ополю Зенона Ясінського в якій детально розглядалися проблеми національної та регіональної ідентичності молоді в ситуаціях пограниччя. Робота секції показала наявність значного теоретичного та практичного інтересу до різних аспектів проблеми ідентичності.

«Маю приємність взяти участь у XIV Міжнародній науковій конференції під назвою «Проблеми ідентичності в умовах соціокультурних викликів». Була можливість обговорити експертів як суб’єктів політичної комунікації та еволюції особистості вченого»,

написала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук докторка габілітована, професорка, директорка Інституту наук про політику і адміністрації Люблінського католицького університету Іоана Павла ІІ Аґнєшка Лукасік-Турецька.

Під час роботи секції «Сучасні стратегії ідентичності», що налічувала понад 20 учасників, крім інших було обговорене питання стратегії ідентичностей лідерів української та білоруської національних меншин у Польщі в контексті національного перепису населення та житла 2021 року – доповідь доктора наук (PhD), адьюнкта кафедри досліджень над культурою та комунікаціями Інституту соціології Університету Марії Кюрі Склодовської Андрія Єкатеринчука. Зацікавлення викликали доповіді професора Яґеллонського університету в Кракові Вєслава Ґумули, кандидатки філологічних наук Запорізького державного медичного університету Людмили Даниленко, професорки кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» Жанни Янковської.

«Добре, що заявлена тема дає можливість різностороннього й різногалузевого висвітлення проблеми. Цікаві доповіді та їх обговорення відкривають проблемні питання, які в майбутньому можуть стати предметом гострих наукових дискусій»,

зазначила докторка філологічних наук Жанна Янковська.

За результатами обговорення проблем ідентичності планується видання матеріалів міжнародної конференції.