Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Роль тьюторів в освітньому процесі Острозької академії

13 лютого 2021

У Національному університеті «Острозька академія» 11 лютого відбувся семінар викладачів-тьюторів в рамках підготовки до запланованої роботи експертної групи з акредитації освітніх програм. Модерували онлайн-зустріч: проректорка з навчально-виховної роботи, професорка Руслана Каламаж та помічниця ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Шулик

Упродовж заходу було обговорено нові положення: «Про тюторство в НаУОА», «Про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в НаУОА» та основні неформальні й формальні процедури, «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в НаУОА», «Про психологічну службу в НаУОА».

«Під час акредитації освітніх програм нашого університету викладачі мають бути обізнаними щодо дії усіх цих положень та процедур, а також розповсюджувати інформацію серед студентів. Варто наголосити, що зараз в Острозькій академії безперервно та успішно відбувається освітній процес відповідно до всіх розкладів та дисциплін. Уся необхідна документація для загального ознайомлення розміщена на офіційному сайті НаУОА», – наголосила Юлія Шулик

Нагадаємо, що згідно з положенням про тьюторство в НаУОА, Інститут тьюторства вводиться на перших роках бакалаврату з метою розвитку в студентів самостійності, ініціативи, відповідальності, академічної доброчесності, спонукання їх до розвитку м’яких компетентностей, творчих здібностей, надання допомоги у процесі адаптації та формуванні студентського колективу, налагодження зв’язків з батьками (опікунами) студента, можливої допомоги у вирішенні проблем студентів, пов’язаних із реалізацією навчальних та науково-дослідницьких цілей, особистісним розвитком. До слова, тьютором можуть призначатися також і студенти, які на волонтерських засадах надають допомогу іншим студентам з метою академічної, культурної адаптації, а також у процесі освоєння певної навчальної дисципліни з метою поглиблення знань, формування вмінь і навичок та підвищення рівня академічної успішності. 

У рамках роботи викладачів-тьюторів університету, окрім просвітницької діяльності, передбачається налагодження освітнього процесу шляхом безпосередньої комунікації зі студентами. 

«Задля підтримки емоційного стану студентів має бути спілкування. Для того, щоб будувати успішні стосунки на довірі та підтримці, необхідно тримати постійний зворотний зв’язок зі здобувачами освіти, цікавитися їх психологічним станом здоров’я. Також намагатися сприяти розв’язанню складних проблем та інформувати студентів щодо того, де така допомога може бути надана в університеті та відповідно до яких процедур», – додає Юлія Шулик

До слова, з вересня 2020 року в Національному університеті «Острозька академія» розпочав роботу центр Психологічної Служби, до якого входить фахівчиня галузі дитячої та родинної психології Вікторія Кондратюк. Від так, студенти та викладачі можуть звертатися за індивідуальним консультуванням з метою вирішення конфліктів в міжособистісних стосунках та допомозі при душевних проблемах. 

«В умовах пандемії та дистанційного навчання загальний психологічний стан людей значно погіршився. Особливо це стосується учасників освітнього процесу, які левову частину навчання заходяться в самоізоляції, де присутнє лише дистанційне спілкування. Тому, якщо ви спостерігаєте за собою чи своїми знайомими тривожні ознаки емоційного вигорання, депресії, дивну поведінку – у нашому закладі вам зможуть допомогти. Звертайтеся до Психологічної Служби на індивідуальні консультування (501 аудиторія, Новий корпус) та приєднуйтеся до живих розмов дискусійного клубу «Сократ» (о 17:00, щосереди, Google Meet – sokrat)», – розповіла Вікторія Кондратюк.

Натомість конфлікти у сфері освітніх процесів регулюються за неформальним та формальним напрямками. Якщо вам доводиться розв’язувати такі питання як булінг, конфлікт з викладачем, порушення академічної доброчесності, дискримінація, сексуальні домагання, депресивний стан, корупція, трудові спори, конфлікти у галузі академічної доброчесності чи стипендійного забезпечення – рекомендуємо урегульовувати дані конфліктні ситуації у рамках загальної процедури та подати скаргу до Комісії з питань якості освіти.

Скаргу подають у письмовій формі (в електронному yakist.osvity@oa.edu.ua) або в паперовому вигляді, вона повинна містити опис порушення права особи, момент (час), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу. 

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли повинно було стати відомо про його вчинена.

Скарга може бути надіслана на електронну поштову скриньку ректорату (оа@оа.edu.ua), проректора з науково-педагогічної роботи, проректора з навчально-виховної роботи, помічника ректора з АГД, помічника ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти, помічника ректора з освітнього менеджменту, голови Братства спудеїв. Письмова скарга може бути подана у приймальню ректора, офіс Братства спудеїв, деканати, Інститут права ім. I. Малиновського. Зазначені особи/підрозділи невідкладно (протягом одного робочого дня) передають отримані скарги помічникові ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти для реєстрації в Журналі рекламацій та скарг і передання на розгляд Комісії.

Анонімне повідомлення чи скарга може бути подане на Скриньку довіри ректора, яка встановлена на першому поверсі головного корпусу університету біля дошки оголошень. Зміст скриньки перевіряє безпосередньо ректор або уповноважена ним особа не рідше, ніж один раз на місяць. 

«Незнання меж відповідальності та процедур може спричинити незручні ситуації або навіть конфлікт. Розуміння того, хто за що відповідає в університеті (наприклад, за розгляд скарг студентів), знання усіх необхідних процедур, що стосується виконання ролі тьютора, усвідомлення власних обов’язків допомагає правильно керувати очікуваннями студентів та визначати межі власної відповідальності», – зазначила проректорка з навчально-виховної роботи, професорка Руслана Каламаж.