Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Академічна доброчесність: що потрібно знати для викладачів?

02 лютого 2021

У Національному університеті «Острозька академія», в рамках навчально-методичного центру «Школа освітніх інновацій», розпочався новий тематичний модуль «Академічна доброчесність». Перше заняття відбулося першого лютого на тему: «Академічна доброчесність в університеті: нормативно-правове регулювання». Тьюторка курсу — кандидатка юридичних наук, старша викладачка Ольга Балацька. Модераторка заходу — кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія Маслова.

Нині питання академічної доброчесності у закладах вищої освіти дедалі більше врегульовують на рівні законодавства, яке розглядає його як невід’ємну складову для здійснення якості освітньої діяльності. Розуміння засад, на яких формується академічна доброчесність, стає однією з необхідних компетентностей науково-педагогічних працівників. 

«Аби раптово не заплямувати репутацію, необхідно перебувати в правовому полі, розуміти складові академічної доброчесності – де є межа дозволеного, а де забороненого», — розповідає Ольга Балацька

Погляди студентів на питання академічної доброчесності значною мірою залежать від того, якою є загальна атмосфера у закладі вищої освіти, які типові практики здійснюються серед учасників освітньої спільноти та яким чином сприймаються ідеї впровадження академічної доброчесності серед адміністрації університету. 

«Якщо говорити про нас, викладачів, то ми повинні власним прикладом та поведінкою демонструвати для здобувачів освіти академічну доброчесність», — додає Ольга Балацька

Академічна доброчесність у закладах вищої освіти здійснюється за допомогою нормативно-правового регулювання (Закону України; нормативних документів; внутрішніх документів університету), технологічних рішень (антиплагіатного програмного забезпечення; створення баз академічних текстів для перевірки на подібність), профілактичних заходів (моніторингу, анкетування, навчання, тьюторства).

Основна мета запровадження академічної доброчесності у закладі вищої освіти — це забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, що потребує формування відповідного середовища, у якому академічна доброчесність стане гарантом високої якості надання освітніх послуг. 

«Ми маємо бути цілеспрямованими до того, щоб випускники нашого закладу стали не лише хорошими спеціалістами, але й мали відповідні моральні та етичні якості щодо неприпустимості до плагіювання, корупції, шахрайства, до обману та інших речей, що згідно із Законом України “Про вищу освіту” вважаються академічною недоброчесністю» — зауважує Ольга Балацька.

Якими компетентностями мають бути наділені викладачі:

  • знати та розуміти, що таке академічна доброчесність та академічний плагіат (нормативно-правове регулювання);
  • знати про основні причини порушень академічної доброчесності та студентського академічного плагіату та про освітні потреби студентів, їх уявлення про академічний плагіат;
  • уміти планувати і проводити навчальні заходи (навчити не плагіювати), які ефективно допомагають студентам уникати плагіату (наприклад, передбачати опрацювання студентами унікальних даних; давати завдання на опрацювання джерел із високим ступенем деталізації того, які джерела необхідно вивчити і як саме ними скористатися);
  • знати, як складати завдання, щоб вони не орієнтували студентів плагіатити (зокрема, застосовувати у формулюванні завдань дієслова з вищих щаблів таксономії Блума; завдань, що допускають використання будь-яких джерел і перевіряють розуміння матеріалу і здатність використовувати інформацію для вирішення конкретних завдань);
  • уміти виявляти випадки недоброчесності та плагіату в текстах студентів;
  • діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики. 

Детальніше ознайомитися з нормативно-правовою базою щодо академічної доброчесності можна за покликаннями:

  1. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text
  2. https://mon.gov.ua/.../vishc.../2018/10/25/recomendatsii.pdf

Запрошуємо викладачів долучатися до наступних занять модулю з академічної доброчесності у навчально-методичному центрі «Школа освітніх інновацій». Слідкуйте за сторінкою ШОІ у Facebook: https://www.facebook.com/Schoolofeducationalinnovations