Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Вітаємо Оксану Матласевич із успішним захистом докторської дисертації

10 грудня 2020

Колектив Національного університету «Острозька академія» щиро вітає завідувача кафедри психології та педагогіки Матласевич Оксану Володимирівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія». Захист відбувся 10 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 48.125.03 у Національному університеті «Острозька академія».

Тема дисертаційного дослідження – «Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів ХVІ – ХVІІІ століття», яке проводилося за сприяння наукового консультанта, доктора психологічних наук, професора, ректора Національного університету «Острозька академія» Ігоря Пасічника.

У дисертації представлено теоретичне обґрунтування та комплексне емпіричне вивчення проблеми педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів ХVІ – ХVІІІ століття. Розкрито зміст поняття педагогічних здібностей як систему властивостей особистості, що має визначену компонентну структуру (дидактичний, організаційно-управлінський, комунікативно-експресивний, креативнопізнавальний, метакогнітивно-рефлексивний та духовно-моральний компоненти), які актуалізуючись та експлікуючись у певних педагогічних ситуаціях, закріплюються у структурі особистості і забезпечують успішне виконання педагогічної діяльності. Визначено реактивні (операційно-діяльнісні і соціальні) та проактивні (особистісні і духовно-ціннісні) чинники розвитку педагогічних здібностей, обгрунтовано рівні (елементарний, базовий, досконалий, майстерності), критерії (диференціація, інтегрованість структурних елементів та рівень суб’єктності педагога) та показники розвитку педагогічних здібностей.

У результаті аналізу поглядів викладачів українських закладів вищої освіти ХVІ –ХVІІІ ст. визначено змістове наповнення духовно-морального компоненту педагогічних здібностей, розроблено та верифіковано теоретико-концептуальну модель розвитку досліджуваного явища, що інтегрує особистісний, діяльнісний та духовний підходи. Доведено, що системотвірними компонентами у структурі педагогічних здібностей є метакогнітивно-рефлексивний та духовно-моральний. Вперше емпірично визначено феноменологічну сутність педагогічних здібностей учителів предметів духовно-морального спрямування.

Щиро бажаємо Оксані Володимирівні подальших успіхів, творчого натхнення в реалізації наукових задумів, нових досягнень та здійснення професійних планів!