Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Як студент може вплинути на процес одержання якісної освіти?

06 June 2020

У Національному університеті «Острозька академія» відбулася онлайн-зустріч «Роль здобувачів вищої освіти в підтриманні якості освітнього процесу» в рамках Днів якості НаУОА 2020. Спікерка – представниця комісії з академічної доброчесності братства спудеїв, експерт з акредитації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Естер Матер'ян. 

Новий підхід до освітнього процесу покликаний показати студентам можливість не тільки отримувати знання від університету, але й впливати на їх зміну в якості.

«Студент – це суб'єкт освітнього процесу та рівноцінний його учасник. Він не тільки приймає те, що йому дають, але й сам впливає на те, як це буде відбуватися. Якщо це погані послуги – їх можна покращити. Нині формується політика залучення студентів до управління якістю освіти. Це новий підхід, який передбачає можливість студента приймати якісь рішення, їх озвучувати і нести відповідальність за їх реалізацію», – розповіла Естер Матер’ян.

Принцип 1: студент – це суб'єкт освітнього процесу.

У ЗВО важливо дати нагоду студентам відчути різні зобов'язання, різну відповідальність за себе і своїх колег. Участь в управлінні якістю є чи не найбільш вагомим чинником підтвердження формування суб'єктності студента.

Студент – завжди найбільш зацікавлена сторона в освітньо-науковому процесі. Він не пасивний споживач знання, а активний співучасник формування всієї системи освітнього процесу. Домінантою повинне бути не інертне поглинання інформації, а творча проблемно-базована освітньо-виховна динаміка, відповідальність за яку несе також студент.

Вплив студентів на прийняття рішень щодо процесів забезпечення якості освіти може відбуватися на трьох рівнях: державному, університетському та факультетському.

Державний рівень передбачає:

 • забезпечення своїх конституційних та громадянських прав;
 • реформування освітнього законодавства, яке повинно чітко регламентувати права і обов'язки студентів та їхні соціальні гарантії.

Університетський рівень передбачає:

 • організацію роботи студентського самоврядування, розвиток студентських організацій, гуртків, секцій, товариств, братств, їх часткове фінансування з бюджету університету;
 • формування академічного етносу, несумісного з явищами корупції, академічної нечесності, списування, плагіату, тощо;
 • забезпечення університетом належних соціально-побутових умов для студентства та покращення матеріально-технічної бази.

Внутрішнє забезпечення якості освіти можливе під час реалізації трьох факторів: розвитку і вдосконалення навчальних програм в інтересах студента; забезпечення якості викладацького складу; навчальних ресурсів та підтримки студентів.

Розвиток і вдосконалення навчальних програм в інтересах студента обумовлюється:

 • активною, реальною і впливовою участю студентів;
 • стратегією постійного підвищення якості, політика закладу = офіційний статус = доступність;
 • моніторингом, переглядом, затвердженням;
 • прописаним механізмом участі.

Забезпечення якості викладацького складу обумовлюється:

 • викладачами як найважливішим навчальним ресурсом, доступним для більшості студентів;
 • впливом на адекватну оцінку роботи – формулюванням рекомендацій щодо покращення кадрової ситуації закладу;
 • розвитком партнерських стосунків між викладачами, працівниками навчального закладу і студентами;
 • спільною метою – досягненням найвищої ефективності освітнього процесу.

Навчальні ресурси та підтримка студентів обумовлюються:

 • наявними ресурсами, які є достатніми і відповідають змісту тих програм, які пропонує заклад;
 • можливістю впливу студентів, як головних користувачів цих ресурсів, на їх вдосконалення та оптимізацію;
 • відслідковуванням, переглядом і вдосконаленням закладами вищої освіти ефективності служб підтримки.

Варто розуміти що, кожен студент може долучитися до покращення освітнього процесу. 

«Для цього треба говорити, якщо ви бачите якісь порушення. Також не ігнорувати опитування, долучатися до фокус груп. Та якщо маєте, проблеми – не боятися про них заявляти. Потрібно звертатися до комісії з якості освіти», – додає Естер Матер’ян

Головними показниками участі студентів у процесах забезпечення якості визначають: 

 • наявність пропозицій, поданих студентами та впроваджених управлінськими органами навчального закладу завдяки студентській активності; 
 • представництво студентів в управлінських органах;
 • фінансування студентського самоврядування з бюджету університету;
 • участь студентів у моніторингових процесах (опитування студентів);
 • участь студентів у громадському секторі (студентські організації);
 • публічні виступи студентів щодо якості освітнього процесу (офіційні звернення до МОН, проведення мітингів, страйків виступи на прес-конференціях).

Як побачити, що вплив студентів має результат?

 • інноваційність методів, які використовують студенти;
 • реальна важливість внеску студентів;
 • сприйняття співробітниками участі студентів у забезпеченні якості освітнього процесу;
 • підсумки студентських відгуків та їх вплив на стан справ у сфері якості освітніх послуг університету.

Для кращого розуміння питання надання якісних освітніх послуг Естер Матер’ян рекомендує ознайомитися з такими документами: 

 • ЗУ "Про освіту" та "Про вищу освіту";
 • Національна рамка кваліфікацій;
 • Стандарти вищої освіти та професійні стандарти;
 • "Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти".